Italiano Español Nederlands Français
Home
Afdrukken Verzenden naar een vriend

Met onze allerbeste wensen aan al onze lezers


"Degenen die na Maria en Jozef het eerst de nederige heerlijkheid van de Heiland zagen, waren de herders van Bethlehem. Zij herkenden het teken dat hun door de engelen was aangekondigd, en aanbaden het kind. Die nederige, maar waakzame mensen zijn een voorbeeld voor de gelovigen van iedere tijd, die ten overstaan van het mysterie van Jezus geen aanstoot nemen aan zijn armoede, maar zoals Maria vertrouwen op Gods woord en met eenvoudige ogen zijn heerlijkheid aanschouwen. Ten overstaan van het mysterie van het mensgeworden Woord belijden de christenen van overal met de woorden van de evangelist Johannes: 'Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de Eniggeborene van de Vader ontvangt,   vol genade  en  waarheid'  (1, 14)".

(Paus Franciscus) 
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis