Thema's van Spiritualiteit/22
"GALILEA VAN DE HEIDENEN":

HORIZON VAN DE VERREZENE, HORIZON VAN DE KERK

Homilie van de Heilige Vader Franciscus tijdens de Paaswake

Vaticaanse Basiliek, 19 april 2014

 

 

 

Het evangelie van de verrijzenis van Jezus Christus begint met de gang van de vrouwen naar het graf bij de dageraad van de dag na de sabbat. Zij gaan naar het graf om het lichaam van de Heer te vereren, maar zij vinden het open en leeg. Een machtige engel zegt tegen hen: "Gij behoeft niet bevreesd te zijn" (Mat. 28, 5) en beveelt hun het nieuws aan de leerlingen te brengen: "Hij is verrezen van de doden, en nu gaat Hij u voor naar Galilea" (v. 7). De vrouwen snellen onmiddellijk weg en langs de weg komt Jezus zelf hun tegemoet en zegt: "Weest niet bevreesd. Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij Mij zien" (v. 10). "Gij behoeft niet bevreesd te zijn", "weest niet bevreesd": het is een stem die ertoe bemoedigt het hart te openen voor deze boodschap.

Na de dood van de Meester hadden de leerlingen zich verspreid; hun geloof was gebroken, alles leek ten einde, de zekerheden ingestort, de verwachtingen gedoofd. Maar nu kwam die boodschap van de vrouwen, hoewel ongelofelijk, als een lichtstraal in de duisternis. Het nieuws verspreidt zich: Jezus is verrezen, zoals Hij had voorzegd... En ook dat bevel om naar Galilea te gaan; twee maal hadden de vrouwen het gehoord, eerst van de engel, vervolgens van Jezus zelf: "Dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien". "Weest niet bevreesd" en "gaat naar Galilea".

Galilea is de plaats van de eerste oproep, waar alles was begonnen! Daarheen terugkeren, terugkeren naar de plaats van de eerste oproep. Op de oever van het meer was Jezus langsgekomen, terwijl de vissers hun netten in orde maakten. Daar had Hij hen geroepen en zij hadden alles achtergelaten en waren Hem gevolgd (vgl. Mat. 4, 18-22).

Terugkeren naar Galilea wil zeggen alles opnieuw lezen te beginnen bij het kruis en de overwinning; zonder angst, "weest niet bevreesd". Alles opnieuw lezen - de prediking, de wonderen, de nieuwe gemeenschap, het enthousiasme en het in de steek laten tot aan verraad toe - alles opnieuw lezen te beginnen bij het einde, dat een nieuw begin is, bij deze hoogste daad van liefde.

Ook voor ieder van ons is er een "Galilea" aan de oorsprong van de weg met Jezus. "Naar Galilea gaan" betekent iets moois, betekent voor ons ons doopsel opnieuw ontdekken als levende bron, nieuwe energie putten uit de wortel van ons geloof en onze christelijke ervaring. Terugkeren naar Galilea betekent vóór alles daarheen terugkeren, naar dat witgloeiende punt waar de genade van God mij heeft geraakt aan het begin van de weg. Aan die vonk kan ik het vuur voor vandaag, voor iedere dag ontsteken en warmte en licht brengen aan mijn broeders en zusters. Aan die vonk wordt een nederige vreugde ontstoken, een vreugde die verdriet en wanhoop geen pijn doet, een goede en zachtmoedige vreugde.

In het leven van een christen is er na het doopsel een ander "Galilea", een meer existentieel "Galilea": de ervaring van de persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus, die mij geroepen heeft om Hem te volgen en deel te nemen aan zijn zending. In deze zin betekent terugkeren naar Galilea in het hart de herinnering aan deze oproep levend houden, toen Jezus op mijn weg voorbij is gekomen, mij met barmhartigheid heeft aangekeken, mij gevraagd heeft Hem te volgen; terugkeren naar Galilea betekent de herinnering vernieuwen aan het ogenblik dat zijn ogen de mijne hebben gekruist, het ogenblik dat Hij mij heeft doen voelen dat Hij mij liefhad.

Vandaag, in deze nacht, mag ieder zich afvragen: wat is mijn Galilea? Het gaat erom zich te herinneren, in de herinnering terug te gaan. Waar is mijn Galilea? Herinner ik het mij? Ben ik het vergeten? Zoek het en je zult het vinden! Daar wacht de Heer op je. Ik ben langs wegen en paden gegaan die het mij hebben doen vergeten. Heer, help mij: zeg mij wat mijn Galilea is; U weet, ik wil daarheen terugkeren om U te ontmoeten en laat mij omarmen door uw barmhartigheid. Gij hoeft niet bevreesd te zijn, weest niet bevreesd, keer terug naar Galilea!

Het evangelie is duidelijk: men moet daarheen terugkeren om de verrezen Jezus te zien en getuige worden van zijn verrijzenis. Het is geen terugkeer naar het verleden, het is geen nostalgie. Het is terugkeren naar de eerste liefde, om het vuur te ontvangen dat Jezus in de wereld heeft aangestoken, en het brengen aan allen, tot aan de uiteinden der aarde. Terugkeren naar Galilea zonde angst.

"Galilea van de heidenen" (Mat. 4, 15; Jes. 8, 23): horizon van de Verrezene, horizon van de Kerk; intens verlangen naar ontmoeting... Laten wij ons op weg begeven!


(Vertaald uit het Italiaans door Drs. H.M.G. Kretzers)


© Liberia Editrice Vaticana
    Foto’s verzorgd door de redactie www.missionerh.it

 23/04/2019