Italiano Español Nederlands Français
Home
Hoofdmenu
Home
Wie wij zijn ▸
Waar wij werkzaam zijn
Mail ons
Rubrieken
Afrika
Bekend persoon
Fotogalerij
Geschriften van Emilio Grasso
Interviews
Kennismaking met het godgewijde leven ▸
Kennismaking met kerkelijk recht
Latijns-Amerika
Missionaire en spirituele profielen
Paus Franciscus
Studiecentra ▸
Thema's over de sociale leer van de kerk
Thema’s van Spiritualiteit ▸
Uitdiepingen
Fotogalerij

Liederen van de Gemeenchap "Redemptor hominis"
Hulpmiddel
Sitemap
Zoeken

Het is toegestaan artikelen
die op deze site verschijnen,
gedeeltelijk of in hun geheel en met
bronvermelding te kopiëren

www.missionerh.it.

evidenza
De liefde die hoog doet vliegen/2

Het binnenvallen van de waarheid en de vrijheid van het evangelie was ook een steen des aanstoots; in de conflicten die in onze omgevingen naar voren kwamen, was men geroepen de gemaakte keuze te verdiepen...

 

 
De liefde die hoog doet vliegen/1
De synode over het thema "De jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping" heeft heel de Kerk uitgenodigd na te denken over de talrijke socio-antropologische en theologisch-pastorale aspecten...
 
Thema’s over de sociale leer van de Kerk/22. Crisis van de ontwikkeling en de zondige structuren..
De sociale leer van de Kerk over de arbeid, de daarin diep gewortelde solidariteit, heeft in haar wereldwijde dimensie in de jaren '80 en '90 onvermijdelijk geleid tot wat het onmiddellijke gevolg was van deze tweeterm...
 
Thema’s over de sociale leer van de Kerk/21. Maatschappelijke onderlinge afhankelijkheid...
De wereldwijde dimensie van het sociale vraagstuk maakt intussen een integraal deel uit van het perspectief van de sociale leer van de Kerk. Vooral na de Tweede Wereldoorlog...
 
De glans van de heilige jongeren/2
Behalve de kracht van hun geloof is de wil om de vrijheid van het eigen geweten te bevestigen ten overstaan van de tot dan toe onbetwiste absolute macht van de koning een ander aspect geweest...

 
De glans van de heilige jongeren/1
Het traject van de voorbereiding van de synodevergadering over "De jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping" heeft de gelegenheid geboden om na te denken over "de jonge heiligen en de jeugd van de heiligen"...
 
Gelaat van God, gelaat van de mens
Onze paus Franciscus merkt in de homilie bij de heiligverklaring van Óscar Arnulfo Romero op dat "ons hart is als een magneet: het laat zich aantrekken door de liefde" en mgr. Romero...

 
De vreugde van de evangelisatie
Een siddering van vreugde en tederheid is door de kerk van Obeck gegaan, toen Benjamin luid en enthousiast heeft geantwoord "Hier ben ik, Heer!", omdat hij bij naam werd uitgenodigd zich te presenteren voor het doopsel en de eerste communie...
 
Die gaan tot de Heer komen nooit iets te kort
Wij hernemen een homilie van Emilio, onlangs gehouden in de parochie van Ypacaraí in Paraguay. Hij heeft in het bijzonder een vers uit de antwoordpsalm van de dag becommentarieerd: "De rijken zijn arm ..."
 
Grondbeginselen van de filosofie of wat Dinges-isme niet is/4
In Rome heet het grote treinstation waar iedere dag zoveel treinen aankomen, Stazione Termini. Waar heeft het deze naam?...

 
Paus Franciscus
"Zoa
ls de heilige Theresa Benedicta van het Kruis suggereert, wordt de ware geschiedenis opgebouwd door de nederigste leden van het volk: ‘In de donkerste nacht staan de grootste profeten en heiligen op. Zeker de doorslaggevende gebeurtenissen van de geschiedenis van de wereld worden in wezen beïnvloed door zielen waarover in de geschiedenisboeken niets wordt gezegd'".

Bekend persoon


"Ik heb deze lange weg naar de vrijheid afgelegd, mij inspannend niet te aarzelen, en ik heb onderweg enkele verkeerde stappen gezet. Maar ik heb ontdekt dat na het beklimmen van een berg er nog andere te beklimmen zijn...

Publicatie
Statistieken
Bezoekers: 4067629
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis