Italiano Español Nederlands Français
Home
Hoofdmenu
Home
Wie wij zijn ▸
Waar wij werkzaam zijn
Mail ons
Rubrieken
Afrika
Bekend persoon
Fotogalerij
Geschriften van Emilio Grasso
Interviews
Kennismaking met het godgewijde leven ▸
Kennismaking met kerkelijk recht
Latijns-Amerika
Missionaire en spirituele profielen
Paus Franciscus
Studiecentra ▸
Thema's over de sociale leer van de kerk
Thema’s van Spiritualiteit ▸
Uitdiepingen
Fotogalerij

Liederen van de Gemeenchap "Redemptor hominis"
Hulpmiddel
Sitemap
Zoeken

Het is toegestaan artikelen
die op deze site verschijnen,
gedeeltelijk of in hun geheel en met
bronvermelding te kopiëren

www.missionerh.it.

evidenza
.


 
De innerlijke leegte van Maria: het Woord in stilte ontvangen
'De engel Gabriël werd van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazaret, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette...
 
De heilige Jozef, bruidegom van Maria
Het evangelie van Matteüs begint met de geslachtslijst van Jezus. Wanneer hij bij Jozef komt...
 
Thema's van Spiritualiteit/22."Galilea van de heidenen": horizon van de Verrezene...
 Het evangelie van de verrijzenis van Jezus Christus begint met de gang van de vrouwen naar het graf bij de dageraad van de dag na de sabbat. Hij gaan naar het graf om het lichaam van de Heer te vereren...
 
De viering van de Eerste Communie/4
Als moeder van Miguel, een van de vijftig kinderen die de Eerste Communie hebben ontvangen, moet ik zeggen dat de catechiste Marta met veel geduld en toewijding de voorbereiding van onze kinderen...
 
De viering van de Eerste Communie/3
Ik bereid de kinderen al verschillende jaren voor op de Eerste Communie en ik constateer steeds meer dat men bij hen moet profiteren van de hele ter beschikking staande tijd ...
 
De viering van de Eerste Communie/2
De dag van de Eerste Communie mag absoluut geen gelegenheid zijn waarbij duidelijke maatschappelijke verschillen tussen rijk en arm worden benadrukt en blijken. Alle kinderen zijn gelijk ten overstaan van de Heer...
 
De viering van de Eerste Communie/1
De catechese is een fundamentele pijler van het kerkelijk leven en kenmerkt samen met de liturgie en de  sacramenten het dagelijkse leven van een parochie, de bevoorrechte plaats waar de Kerk leeft...
 
Laat ons onze toekomst
Een van de basisprincipes van de pastoraal in de stad Ypacaraí (Paraguay) is dat van een gezonde scheiding tussen Kerk en staat: dat wil zeggen onderscheid, geen scheiding, tussen de terreinen van bevoegdheid van de verschillende instellingen die in de stad werkzaam zijn...
 
Getuigen van het christelijke verschil
Op het eerste gezicht kan het lijken dat de zending niet valt binnen de horizon van de belangrijkste zorgen van Enzo Bianchi, die daarentegen bepaald worden door zijn zich voegen in de monastieke traditie...

 
Paus Franciscus
"De uitdaging is het de eigen gave zo te beleven dat de inspanningen een evangelische betekenis hebben en ons steeds meer met Jezus Christus vereenzelvigen".

Bekend persoon

Bertolt Brecht

"Vóór alles kwamen ze de zigeuners halen en ik was tevreden, want ze jatten. Vervolgens kwamen ze de joden halen en ik zweeg, want ze waren mij niet sympathiek...

Publicatie
Statistieken
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis