Italiano Español Nederlands Français
Home
De innerlijke leegte van Maria: het Woord in stilte ontvangen
'De engel Gabriël werd van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazaret, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette...
 
De heilige Jozef, bruidegom van Maria
Het evangelie van Matteüs begint met de geslachtslijst van Jezus. Wanneer hij bij Jozef komt...
 
Thema's van Spiritualiteit/22."Galilea van de heidenen": horizon van de Verrezene...
 Het evangelie van de verrijzenis van Jezus Christus begint met de gang van de vrouwen naar het graf bij de dageraad van de dag na de sabbat. Hij gaan naar het graf om het lichaam van de Heer te vereren...
 
Laat ons onze toekomst
Een van de basisprincipes van de pastoraal in de stad Ypacaraí (Paraguay) is dat van een gezonde scheiding tussen Kerk en staat: dat wil zeggen onderscheid, geen scheiding, tussen de terreinen van bevoegdheid van de verschillende instellingen die in de stad werkzaam zijn...
 
Het Centro de Estudios "Redemptor hominis" in Paraguay

 In de complexe en bonte context van Paraguay, waarin de verkondiging van het evangelie moet rekening houden met een uiterste culturele armoede en een overheersende fatalistische mentaliteit...

 
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis