Italiano Español Nederlands Français
Home
Hoofdmenu
Home
Wie wij zijn ▸
Waar wij werkzaam zijn
Mail ons
Rubrieken
Afrika
Fotogalerij
Geschriften van Emilio Grasso
Interviews
Kennismaking met het godgewijde leven ▸
Kennismaking met kerkelijk recht
Latijns-Amerika
Missionaire en spirituele profielen
Paus Franciscus
Studiecentra ▸
Thema's over de sociale leer van de kerk
Thema’s van Spiritualiteit ▸
Uitdiepingen
Liederen van de Gemeenchap "Redemptor hominis"
Hulpmiddel
Sitemap
Zoeken

Het is toegestaan artikelen
die op deze site verschijnen,
gedeeltelijk of in hun geheel en met
bronvermelding te kopiëren

www.missionerh.it.

evidenza
“Als je wil, kun je een andere bladzijde in de geschiedenis schrijven...”

"Als je wil, kun je een andere bladzijde in de geschiedenis schrijven, omdat je niet veroordeeld bent tot het herhalen van wat je moeder of de anderen hebben gedaan. Niemand verhindert je grootste en mooie dingen te verwezenlijken, omdat jij ook een dochter van God bent, vergeet dat nooit"...

 
Is het leven de moeite waard om geleefd te worden?
 Ter voorbereiding op de komende bisschoppensynode, die gewijd is aan het thema "De jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping", heeft de Italiaanse theoloog Bruno Forte...
 
Vandaag is het Pasen... omdat ik de vreugde had jou te zien
 De kerkvader Gregorius de Grote heeft één van zijn geschriften helemaal gewijd aan het kluizenaarsleven van St. Benedicitus, patriarch van de monniken...
 
Onze God is de God van het leven
Het zou droevig zijn, mocht de dood het laatste woord krijgen over het leven van de mens. In werkelijkheid eindigt er niets met de dood, integendeel, er begint alles, want de dood is de ontmoeting met Jezus...
 
De Kerk leeft in de parochie
 De Kerk is niet iets abstracts: zij verwezenlijkt zich op een concrete plaats. De Kerk leeft in de parochie, zoals paus Franciscus heeft gezegd tot de bisschoppen van Polen gedurende de laatste Wereldjongerendag...
 
Interviews/17. Bezoek van kardinaal Sarah aan België
 Op 6 en 7 februari was kardinaal Robert Sarah, prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, in België...
 
Missie: spreken tot het hart van de mens/3
De missie stelt vandaag zeer veel vragen en roept weer op zich opnieuw vragen te stellen. In Afrika kan bijvoorbeeld de missie niet meer worden verwezenlijkt zoals vóór de genocide in Rwanda...

 
Missie: spreken tot het hart van de mens/2
 Een ander punt waar ik graag de nadruk op leg, is het woord "dialoog". Wat dit betreft, ben ik van mening dat de encycliek Ecclesiam Suam en de apostolische exhortatie Evangelii nuntiandi fundamenteel blijven...

 
Missie: spreken tot het hart van de mens/1
 Hier wordt een bijgewerkte synthese geboden van een bijdrage van don Emilio Grasso op het 1ste Missionair Congres van de Italiaanse Provincie van de Karmelieten op 2 oktober 2007...

 
Amicus Plato, sed magis amica veritas
 Vanaf de eerste keer dat ik voet zette op Paraguyaanse bodem, leerde ik een woord dat zeer veelvuldig werd gebruikt: argel...
 
Paus Franciscus


"De verleiding brengt je ertoe je voor de Heer te verbergen en jij gaat weg met je schuld, met je zonde, met je ontaarding, ver van de Heer. Op dat punt is de genade van de Heer noodzakelijk om terug te keren en om vergeving te vragen, zoals de verloren zoon heeft gedaan".

Fotogalerij

Publicatie
Statistieken
Bezoekers: 3481099
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis