Italiano Español Nederlands Français
Home
Hoofdmenu
Home
Wie wij zijn ▸
Waar wij werkzaam zijn
Mail ons
Rubrieken
Afrika
Fotogalerij
Geschriften van Emilio Grasso
Interviews
Kennismaking met het godgewijde leven ▸
Kennismaking met kerkelijk recht
Latijns-Amerika
Missionaire en spirituele profielen
Paus Franciscus
Studiecentra ▸
Thema's over de sociale leer van de kerk
Thema’s van Spiritualiteit ▸
Uitdiepingen
Liederen van de Gemeenchap "Redemptor hominis"
Hulpmiddel
Sitemap
Zoeken

Het is toegestaan artikelen
die op deze site verschijnen,
gedeeltelijk of in hun geheel en met
bronvermelding te kopiëren

www.missionerh.it.

evidenza
Om ons te verrijken door zijn armoede

De meditatie over een passage uit de Tweede Brief aan de Korinthiërs van de heilige Paulus (2 Kor. 8, 9) heeft ons de gelegenheid gegeven een reflectie te ontwikkelen over de armoede...


 
Thema’s over de sociale leer van de Kerk/17. In Christus wordt het “evangelie van de arbeid”
In onze tijd, die ten diepste door de dynamiek zelf van de arbeid, door impact ervan op de maatschappelijke realiteit en tegelijkertijd door het verlies van de betekenis ervan wordt gekenmerkt, definieert Johannes Paulus II de verkondiging van het "evangelie, in het bijzonder aan de mensen die werken...
 
Maria, Dochter, Bruid en Moeder
Wie leerling van de Heer wil zijn, moet als Maria zijn: Dochter, Bruid en Moeder van het Woord. Zij luistert, is Dochter van de Woord en door hieraan haar lichaam te geven wordt zij Bruid van het Woord om Moeder ervan te zijn...
 
Kerstmis is een feest van het geloof
 De kern van de kerstboodschap vindt men in de woorden van het evangelie van de heilige Johannes: Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond...

 
Het mesties-gezicht van Maria. Verlossing en bevrijding van de onderdrukten van Latijns-Amerika/3
 De aanwezigheid van de Maagd Maria is niet een tranquillizer voor het bewaren van de vrede. Zij is daarentegen stimulerend en geeft energie, betekenis, waardigheid en hoop aan de gemarginaliseerden...

 
Het mesties-gezicht van Maria. Verlossing en bevrijding van de onderdrukten van Latijns-Amerika/2
Voor Puebla "wordt de identiteit van Latijns-Amerika schitterend gesymboliseerd in het mestiezengezicht van Maria van Guadalupe, dat opkomt aan het begin van de evangelisatie"...
 
Het mesties-gezicht van Maria. Verlossing en bevrijding van de onderdrukten van Latijns-Amerika/1
Van 12 tot 28 oktober 1992 vond in Santo Domingo de 4e Algemene Conferentie van het Latijns-Amerikaanse Episcopaat plaats, bijeengeroepen door de Heilige Vader Johannes Paulus II, met als doel "in het licht van Christus, 'dezelfde gisteren en vandaag en tot in eeuwigheid', de grote thema's van de evangelisatie...
 
Thema’s over de sociale leer van de Kerk/16. Van een technisch-wetenschappelijke rationaliteit...
De tweeslachtigheid van de mogelijkheden die het technologische tijdperk biedt, vormt een uitdaging die de mens van onze tijd betreft...
 
De rozenkrans
Benedictus XVI heeft heel duidelijk gezegd: "De rozenkrans is niet tegengesteld aan de overweging van het woord van God en het liturgisch gebed; integendeel, hij is er een natuurlijke en ideale aanvulling op...
 
Christus onder de sluier van de islam/4
Men dient echter hierbij op te merken dat de verklaring van de onvermijdelijkheid van de dood van al-Hallâj, zoals die hierboven wordt gepresenteerd, ligt op het vlak van theologisch-mystieke diepgang...
 
Paus Franciscus

"Eenzaamheid, laster en verdriet zijn nog niet het toppunt van zijn ontluistering. Om in alles met ons solidair te zijn ervaart Hij op het kruis ook het mysterieuze verlaten worden door de Vader. In de verlatenheid bidt Hij echter en vertrouwt Hij zich toe: "Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest".

Fotogalerij
Publicatie
Statistieken
Bezoekers: 3238374
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis