Italiano Español Nederlands Français
Home
sito ufficiale

  ¡PAS OP! DEZE WEBSITE IS EEN ARCHIEF - KLIK HIER OM NAAR DE NIEUWE WEBSITE OVER TE GAAN

 
Hoofdmenu
Home
Rubrieken
Afrika
Geschriften van Emilio Grasso
Interviews
Kennismaking met het godgewijde leven ▸
Kennismaking met kerkelijk recht
Latijns-Amerika
Missionaire en spirituele profielen
Thema's over de sociale leer van de kerk
Thema’s van Spiritualiteit ▸
Uitdiepingen

Het is toegestaan artikelen
die op deze site verschijnen,
gedeeltelijk of in hun geheel en met
bronvermelding te kopiëren

www.missionerh.it.

Laat ons onze toekomst
Een van de basisprincipes van de pastoraal in de stad Ypacaraí (Paraguay) is dat van een gezonde scheiding tussen Kerk en staat: dat wil zeggen onderscheid, geen scheiding, tussen de terreinen van bevoegdheid van de verschillende instellingen die in de stad werkzaam zijn...
 
Kantekening bij het artikel “Ga, waarheen het hart je voert”
Het einde van het artikel "Ga, waarheen je hart je voert" waar een zeer bekende uitdrukking van Susanna Tamaro wordt geciteerd, zou een argeloze lezer ertoe kunnen brengen te denken aan...
 
Ga, waarheen het hart je voert
Beste vriend, men heeft mij laten weten dat je van mijn kant enkele aanwijzingen zou willen ontvangen voor lectuur die op dit bijzonder ogenblik in je leven nuttig voor je zouden kunnen zijn...
 
Gelaat van God, gelaat van de mens
Onze paus Franciscus merkt in de homilie bij de heiligverklaring van Óscar Arnulfo Romero op dat "ons hart is als een magneet: het laat zich aantrekken door de liefde" en mgr. Romero...

 
Gebed en politiek
Avila is een stad in Spanje waar in 1515 Teresia van Jezus werd geboren. Deze figuur is interessant en is heel actueel om verschillende redenen: haar bewustzijn als vrouw en de stijl van haar vrouw zijn; haar aanwezigheid in de wereld; haar uitzonderlijke mystieke ervaring...
 
Afrika omhelst Silvia
Het stoffelijk overschot van onze zuster Silvia Recchi, in 2017 in België overleden aan kanker, is gerepatrieerd naar haar missieland in Kameroen, om precies te zijn naar Mbalmayo, het land dat haar dierbaar was geworden...
 
De dood van God is de dood van de mens
 In de liturgie van Palmzondag, waarin het evangelie van de intocht van Jezus in Jeruzalem en het passieverhaal wordt gelezen...
 
“Als je wil, kun je een andere bladzijde in de geschiedenis schrijven...”

"Als je wil, kun je een andere bladzijde in de geschiedenis schrijven, omdat je niet veroordeeld bent tot het herhalen van wat je moeder of de anderen hebben gedaan. Niemand verhindert je grootste en mooie dingen te verwezenlijken, omdat jij ook een dochter van God bent, vergeet dat nooit"...


 
Voor een spiritualiteit van een koor
Sinds enige tijd heeft een groep jongeren van de parochie Sagrado Corazón de Jesús van Ypacaraí (Paraguay) de taak op zich genomen om een koor te vormen...
 
Etty Hillesum. Het meisje dat niet knielen kon
Op 15 januari 1914 werd Etty Hillesum, een Nederlands joods vrouw, geboren te Middelburg. Op 30 november 1943 kwam zij om in het concentratiekamp van Auschwitz. Zij was toen 29 jaar oud...
 
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis