Italiano Español Nederlands Français
Home
Hoofdmenu
Home
Wie wij zijn ▸
Waar wij werkzaam zijn
Mail ons
Rubrieken
Afrika
Bekend persoon
Fotogalerij
Geschriften van Emilio Grasso
Interviews
Kennismaking met het godgewijde leven ▸
Kennismaking met kerkelijk recht
Latijns-Amerika
Missionaire en spirituele profielen
Paus Franciscus
Studiecentra ▸
Thema's over de sociale leer van de kerk
Thema’s van Spiritualiteit ▸
Uitdiepingen
Fotogalerij

Liederen van de Gemeenchap "Redemptor hominis"
Hulpmiddel
Sitemap
Zoeken

Het is toegestaan artikelen
die op deze site verschijnen,
gedeeltelijk of in hun geheel en met
bronvermelding te kopiëren

www.missionerh.it.

evidenza
Ga, waarheen het hart je voert

Beste vriend, men heeft mij laten weten dat je van mijn kant enkele aanwijzingen zou willen ontvangen voor lectuur die op dit bijzonder ogenblik in je leven nuttig voor je zouden kunnen zijn...


 
Thema’s over de sociale leer van de Kerk/23. Een nieuwe cultuur van de arbeid...
In het perspectief van de sociale leer van de Kerk is ontwikkeling-onderontwikkeling een ethisch-cultureel probleem in de zin van een levenservaring die niet alleen economische armoede...
 
Maria: Dochter, Bruid en Moeder van het Woord
Ons voorbeeld van luisteren is Maria. De Kerk heeft de Maagd Maria uitgeroepen tot Moeder van God, omdat Jezus Christus tegelijkertijd ware God en ware mens is...

 
Kerstmis. Dialectiek van sterrenlicht en duistere nacht
Bij de algemene audiëntie van 19 december 2007 reikte paus Benedictus XVI deze overweging aan: "Het geloof in het Woord dat de wereld heeft geschapen, in Hem die als Kind gekomen, dat geloof en zijn grote hoop blijken vandaag helaas ver verwijderd van de werkelijkheid...
 
De liefde die hoog doet vliegen/2
 Het binnenvallen van de waarheid en de vrijheid van het evangelie was ook een steen des aanstoots; in de conflicten die in onze omgevingen naar voren kwamen, was men geroepen de gemaakte keuze te verdiepen...

 
De liefde die hoog doet vliegen/1
De synode over het thema "De jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping" heeft heel de Kerk uitgenodigd na te denken over de talrijke socio-antropologische en theologisch-pastorale aspecten...
 
Thema’s over de sociale leer van de Kerk/22. Crisis van de ontwikkeling en de zondige structuren..
De sociale leer van de Kerk over de arbeid, de daarin diep gewortelde solidariteit, heeft in haar wereldwijde dimensie in de jaren '80 en '90 onvermijdelijk geleid tot wat het onmiddellijke gevolg was van deze tweeterm...
 
Thema’s over de sociale leer van de Kerk/21. Maatschappelijke onderlinge afhankelijkheid...
De wereldwijde dimensie van het sociale vraagstuk maakt intussen een integraal deel uit van het perspectief van de sociale leer van de Kerk. Vooral na de Tweede Wereldoorlog...
 
De glans van de heilige jongeren/2
Behalve de kracht van hun geloof is de wil om de vrijheid van het eigen geweten te bevestigen ten overstaan van de tot dan toe onbetwiste absolute macht van de koning een ander aspect geweest...

 
De glans van de heilige jongeren/1
Het traject van de voorbereiding van de synodevergadering over "De jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping" heeft de gelegenheid geboden om na te denken over "de jonge heiligen en de jeugd van de heiligen"...
 
Paus Franciscus

"Het getuigenis van onbekende of vergeten heiligen zou ieder enthousiast moeten maken en bemoedigen om zich geheel te geven, om te groeien naar het unieke en eenmalige plan dat God vanaf alle eeuwigheid voor hem of haar heeft gewild: ‘Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit; voordat ge geboren werd, bestemde Ik u voor Mij'".

Bekend persoon

Martin Lugher King

“Ik wil alleen Gods wil doen. En God heeft mij toegestaan de berg op te gaan. En vandaar heb ik gekeken. En ik heb het Beloofde Land gezien. Misschien zal ik het samen met u niet bereiken…

Afspraken missieanimatie
Publicatie
Statistieken
Bezoekers: 4201083
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis