Italiano Español Nederlands Français
Home
Hoofdmenu
Home
Wie wij zijn ▸
Waar wij werkzaam zijn
Mail ons
Rubrieken
Afrika
Fotogalerij
Geschriften van Emilio Grasso
Interviews
Kennismaking met het godgewijde leven ▸
Kennismaking met kerkelijk recht
Latijns-Amerika
Missionaire en spirituele profielen
Paus Franciscus
Studiecentra ▸
Thema's over de sociale leer van de kerk
Thema’s van Spiritualiteit ▸
Uitdiepingen
Liederen van de Gemeenchap "Redemptor hominis"
Hulpmiddel
Sitemap
Zoeken

Het is toegestaan artikelen
die op deze site verschijnen,
gedeeltelijk of in hun geheel en met
bronvermelding te kopiëren

www.missionerh.it.

evidenza
Wij hebben alleen maar lief wat mooi is/4

  Deze theologie van de icoon brengt de missioloog ertoe dieper na te denken over het mysterie van Christus en de Kerk op grond van het getuigenis-verkondiging van dit mysterie zelf...

 
Wij hebben alleen maar lief wat mooi is/3
Een visioen openbaart zich niet, wanneer wij met onze krachten (een farizeïsche ascese) de aan ons gegeven statuur proberen te overstijgen...

 
Wij hebben alleen maar lief wat mooi is/2
"De icoon is vertrekpunt van onze geestelijke opgang". "Zij vormt een begin van gebed". Op dit gebied "heeft Basilius een zin geschreven die het hardnekkigste argument van de iconofiele partij zal vormen"...
 
Wij hebben alleen maar lief wat mooi is/1
Het Tweede Vaticaans Concilie herinnert in de dogmatische constitutie Lumen gentium het Volk Gods eraan "de besluiten die in de voorbije tijden over de verering van de beelden van Christus...
 
Homilie ter gelegenheid van de 130e verjaardag van de stichting van de stad Ypacaraí

Mijn geliefde medeburgers van Ypacaraí, Wij bevinden ons nogmaals in de kerk om de verjaardag van de stichting van onze stad te vieren. Wij belijden niet allen hetzelfde geloof en als voor sommigen hetgeen wij vieren, een liturgische plechtigheid...

 
Maria, Onze-Lieve-Vrouw van Smarten
 Men mag nooit vergeten dat Jozef en Maria vrome Israëlieten waren en de voorschriften van de Wet van Mozes naleefden. Daarom dragen zij hun eerstgeboren zoon op in de tempel, een gelegenheid waarbij zij de oude Simeon ontmoeten...
 
De waarde van de kleine dingen
 Ik ben snel op weg naar de laatste dagen van mijn leven en ik dank God dat Hij mij een nog altijd wakker en helder geheugen heeft gegeven: een geheugen...
 
Voor een spiritualiteit van een koor
Sinds enige tijd heeft een groep jongeren van de parochie Sagrado Corazón de Jesús van Ypacaraí (Paraguay) de taak op zich genomen om een koor te vormen...
 
Interviews/16. Madeleine Delbrêl en het mooie schandaal van de naastenliefde
Wij hebben Gilles François – een priester van het bisdom Créteil in Frankrijk – kort geleden leren kennen in Kameroen ter gelegenheid van de bisschopswijding van de nieuwe bisschop van Mbalmayo, mgr. Joseph-Marie Ndi-Okalla. Tijdens een gesprek met hem in die dagen heeft hij op ons zijn passie voor de spirituele figuur van Madeleine Delbrêl overgedragen...
 
De overwinning van Ndedi
In de parochie van Obeck, die aan de Gemeenschap Redemptor hominis is toevertrouwd en die gelegen is aan de rand van de stad Mbalmayo (Kameroen), houden wij ons al twintig jaar bezig met de vorming en het stimuleren van het gevoel van verantwoordelijkheid van de leken...
 
Paus Franciscus

"Soms voelen wij de verleiding christen te zijn, maar daarbij wel een verstandige afstand van de wonden van de Heer te bewaren. Maar Jezus wil dat wij de menselijke ellende aanraken, dat wij het lijdende lichaam van de anderen aanraken".
Fotogalerij
Publicatie
Statistieken
Bezoekers: 3018640
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis