Italiano Español Nederlands Français
Home
Hoofdmenu
Home
Wie wij zijn ▸
Waar wij werkzaam zijn
Mail ons
Rubrieken
Afrika
Fotogalerij
Geschriften van Emilio Grasso
Interviews
Kennismaking met het godgewijde leven ▸
Kennismaking met kerkelijk recht
Latijns-Amerika
Missionaire en spirituele profielen
Paus Franciscus
Studiecentra ▸
Thema's over de sociale leer van de kerk
Thema’s van Spiritualiteit ▸
Uitdiepingen
Liederen van de Gemeenchap "Redemptor hominis"
Hulpmiddel
Sitemap
Zoeken

Het is toegestaan artikelen
die op deze site verschijnen,
gedeeltelijk of in hun geheel en met
bronvermelding te kopiëren

www.missionerh.it.

evidenza
Afrika omhelst Silvia

Het stoffelijk overschot van onze zuster Silvia Recchi, in 2017 in België overleden aan kanker, is gerepatrieerd naar haar missieland in Kameroen, om precies te zijn naar Mbalmayo, het land dat haar dierbaar was geworden...

 
Thema’s over de sociale leer van de Kerk/19. Solidariteit: de bevoorrechte weg van de wereld...
Het is niet moeilijk om in de sociale leer van Johannes Paulus II de bijzondere klemtoon vast te stellen die hij legt op de thematiek van de solidariteit...
 
De terugkeer van Silvia
De Gemeenschap Redemptor hominis heeft besloten het stoffelijk overschot van Silvia Recchi naar Afrika te repatriëren...
 
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
De mis begint en eindigt met de uitdrukking 'In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest'. Anders gezegd: ze begint en eindigt met het binnengaan in het mysterie en het hart van de Drie-eenheid...
 
Maria, een vrouw, totaal overgegeven aan God

De boodschap van de engel gaat over de toekomst. Zoals het is gebeurd bij de aartsvader Abraham, tot wie God zich had gericht met een gebiedende wijs...
 
Paasmysterie en inculturatie
De constitutie over de heilige liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie herinnert ons in het eerste hoofdstuk eraan dat “Christus het werk van verlossing van de mensen en volmaakte verheerlijking van God...
 
Een groot Concilievader
 De belangrijke rol van mgr. Jozef Maria Heuschen op het Tweede Vaticaans Concilie, waaraan hij als hulpbisschop van Luik deelnam, is zelden op een juiste manier naar voren gebracht...
 
De dood van God is de dood van de mens
 In de liturgie van Palmzondag, waarin het evangelie van de intocht van Jezus in Jeruzalem en het passieverhaal wordt gelezen...
 
“Als je wil, kun je een andere bladzijde in de geschiedenis schrijven...”

"Als je wil, kun je een andere bladzijde in de geschiedenis schrijven, omdat je niet veroordeeld bent tot het herhalen van wat je moeder of de anderen hebben gedaan. Niemand verhindert je grootste en mooie dingen te verwezenlijken, omdat jij ook een dochter van God bent, vergeet dat nooit"...


 
Is het leven de moeite waard om geleefd te worden?
 Ter voorbereiding op de komende bisschoppensynode, die gewijd is aan het thema "De jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping", heeft de Italiaanse theoloog Bruno Forte...
 
Paus Franciscus


  “Het geweld dat in het door de zonde gewonde hart van de mens aanwezig is, wordt ook zichtbaar in de ziektesymptomen die wij in de bodem, het water, de lucht en de levende wezens gewaarworden”.

Fotogalerij

Publicatie
Statistieken
Bezoekers: 3643021
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis