Italiano Español Nederlands Français
Home
Hoofdmenu
Home
Wie wij zijn ▸
Waar wij werkzaam zijn
Mail ons
Rubrieken
Afrika
Fotogalerij
Geschriften van Emilio Grasso
Interviews
Kennismaking met het godgewijde leven ▸
Kennismaking met kerkelijk recht
Latijns-Amerika
Missionaire en spirituele profielen
Paus Franciscus
Studiecentra ▸
Thema's over de sociale leer van de kerk
Thema’s van Spiritualiteit ▸
Uitdiepingen
Liederen van de Gemeenchap "Redemptor hominis"
Hulpmiddel
Sitemap
Zoeken

Het is toegestaan artikelen
die op deze site verschijnen,
gedeeltelijk of in hun geheel en met
bronvermelding te kopiëren

www.missionerh.it.

evidenza

MEDEDELING AAN DE LEZERS

 

Deze sectie wordt vanaf vandaag gesloten.

 

16 februari 2016    
  
Het gelaat van God voor de mensen/3
Na het profiel van de catechist en enkele educatieve richtlijnen te hebben geschetst eindigen wij het verslag van de door Emilio voor de catechisten van Loma Pytâ gegeven retraite...
 
Het gelaat van God voor de mensen/2
Gedurende de retraite die door Emilio werd gegeven voor de catechisten van Loma Pytâ zijn er na een reflectie over het profiel van de catechist verrijkende uitwisselingen van gedachten over concrete...
 
Het gelaat van God voor de mensen/1
De retraite van de catechisten van Loma Pytâ, een volkswijk van Asunción, die door Emilio werd gegeven aan de vooravond van het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid, is een kostbare gelegenheid geweest...
 
God of niets/2
Het is belangrijk de reflecties over de armoede te overwegen van kardinaal Sarah die als president van Cor Unum jaren de caritas van de Kerk namens de paus heeft geleid...
 
God of niets/1
In een interviewboek dat onlangs in Frankrijk is verschenen, heeft kardinaal Robert Sarah, prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten...
 
“Men voelt, men voelt dat Franciscus er is!”
Een intense manifestatie van geloof en een groot volksfeest: dit was voor de stad Ypacaraí het wachten op de Heilige Vader, dat zijn hoogtepunt vond in het gejubel om zijn aanwezigheid...
 
In afwachting van paus Franciscus
Vreugdevolle kerkelijke gebeurtenissen zoals de reis van de paus naar Paraguay en de recente benoeming van mgr. Joaquín Robledo tot bisschop van San Lorenzo hebben Emilio een gunstige gelegenheid geboden...
 
Het menselijk handelen als autocreatieve praktijk in de sociale leer van Johannes Paulus II
De sociale leer van de Kerk heeft altijd de noodzaak van het werk onderstreept: de mens moet werken om te leven, met zijn lichaam maakt hij deel uit van het rijk van de natuur...
 
De dood en het zwaard hebben niet overwonnen
Zuster Shereen Abbassi
Zuster Shereen Abbassi is een jonge religieuze die behoort tot de Franciscaanse Missiezusters van het Onbevlekt Hart van Maria, ook genoemd de Zusters van Egypte...
 
Paus Franciscus


Een volk dat zijn bezorgdheid laat varen, een volk dat leeft in de zorgeloosheid van maar passief laten gebeuren, is een dood volk. 

Fotogalerij
Publicatie
Luisteren naar Gods Woord
E. GRASSO, Luisteren naar Gods woord. Kanttekeningen bij de dogmatische constitutie Dei verbum van het Tweede Vaticaans Concilie
Statistieken
Bezoekers: 2530608
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis