Italiano Español Nederlands Français
Home arrow Uitdiepingen arrow Michele Chiappo, de nieuwe Algemeen Verantwoordelijke van de Gemeenschap Redemptor hominis
Afdrukken Verzenden naar een vriend

UitdiepingenMichele Chiappo, de nieuwe Algemeen
Verantwoordelijke
van de Gemeenschap
 Redemptor hominis


  

Op 12 december 2016 heeft Mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt (België),  het bisdom waar de Gemeenschap Redemptor hominis is opgericht, de verkiezing van don Michele Chiappo tot algemeen verantwoordelijke van de Gemeenschap Redemptor hominis bevestigd, overeenkomstig de norm van de artt. 43 en 75 van de Statuten van deze Gemeenschap.

Don Michele werd in 1964 geboren in Sassuolo (Italië). Hij leerde de Gemeenschap Redemptor hominis kennen, toen hij het Oratorium Don Bosco bezocht in de parochie van San Giorgio in de jaren dat hij middelbareschoolleerling was. Na het eindexamen gymnasium B, behaald met het hoogste aantal cijfers aan het Liceo Formiggini van Sassuolo, schreef hij zich in voor de colleges Geschiedenis van het Oosten aan de Universiteit van Bologna, waarbij hij de voorkeur gaf aan een verdieping van de oude semitische talen en zo een kennis verwierf die het hem mogelijk maakten aan een thesis van filologische aard in de islamistiek te beginnen met als titel Il "hanîf". Elementi storico-letterari e riscontri coranici", waaraan samen met lof de kwalificatie "waard om te worden gepubliceerd" is toegekend.

Vanaf 1988 is hij lid van de Gemeenschap Redemptor hominis. In 1989 vertrok hij naar Kameroen, waar hij colleges volgde aan de École théologique Saint-Cyprien van Yaoundé, die geaffilieerd is met de Pontificia Facoltà Teologica "Teresianum" van Rome, en hij behaalde daar het baccalaureaat in de theologie summa cum laude.

Hij werd in 1995 in Mbalmayo in Kameroen tot priester gewijd door bisschop Mgr. Adalbert Ndzana en geïncardineerd in het bisdom Reggio Emilio-Guastalla (Italië). Na de wijding kreeg hij de taak van verantwoordelijke voor de jongerenpastoraal in het bisdom Mbalmayo en gaf hij colleges over de islam en de islamitisch-christelijke dialoog aan dezelfde École thélogique Saint-Cyprien.

Na in 1999 naar België te zijn overgeplaatst was hij eerst leraar katholieke godsdienst aan de Katholieke Hogeschool Limburg van Hasselt, en vervolgens aalmoezenier van de gevangenis van Hasselt, een van de grootste van het land en gekenmerkt door een zwaar veiligheidsregime.

Hij maakte deel uit van de commissie van de katholieke Kerk van Vlaanderen voor de relaties met de islam (Relatieopbouw Moslims-Christenen) en hij ging naar Burkina Faso om colleges over de islam te geven aan het Grootseminarie van Koumi.

Hij is lid geweest van de priesterraad van het bisdom Hasselt.

Vanaf 2007 is hij in Paraguay, in de parochie Sagrado Corazón de Jesús van Ypacaraí, waarvan hij vanaf december 2011 pastoor is.

Behalve dat hij samenwerkt met het Studiecentrum Redemptor hominis, is hij lid geweest van de Wetenschappelijke Raad van het missiologisch tijdschrift "Ad Gentes".

Hij spreekt behalve Italiaans Frans, Nederlands, Spaans, Engels, Arabisch en kent Duits.


(
Vertaald uit het Italiaans door Drs. H.M.G. Kretzers) 

   
    

31/01/2017

 
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis