Italiano Español Nederlands Français
Home arrow Uitdiepingen arrow Iedereen geroepen?
Afdrukken Verzenden naar een vriend

UitdiepingenIedereen geroepen?

  In 2030 telt elk Vlaams bisdom ongeveer 40 priesters.
Dat is een cultuurschok, maar ook de realiteit waarmee we moeten
leven, zegt Luk Vanmaercke.

 


 

Zondag 7 mei was het Roepingenzondag. Op die bijzondere zondag hebben we aandacht voor de roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Dat lijkt meer dan ooit nodig. Kerk & Leven ging na hoe het zit met het aantal priesters in Vlaanderen, vandaag en in de nabije toekomst.

De resultaten van dat onderzoek vindt u in ons Dossier. De cijfers zijn niet verrassend, maar beslist confronterend. Over twaalf jaar zijn er naar schatting nog 237 actieve priesters in heel Vlaanderen. Een veertigtal per bisdom dus.

Die inschatting is dan nog optimistisch, zegt godsdienstsocioloog Wim Vandewiele.

In een regio die decennialang gewoon was dat elk gehucht een pastoor had, en soms zelfs een onderpastoor, is dat een cultuurschok.

Volop nagedacht

Toch is dat de realiteit waarmee we moeten leven. Uiteraard wordt daar volop over nagedacht en verandert de manier waarop we onze Kerk organiseren snel en ingrijpend. Eén constante duikt daarbij elke keer op: leken meer verantwoordelijkheid geven. Dat fenomeen zien we in parochies, dekenaten en bisdommen.

Toen de nieuwe bisschop van Brugge, mgr. Lode Aerts, recentelijk zijn beleidsploeg samenstelde, bleek die te bestaan uit vier priesters, één diaken en zes leken.

En eigenlijk kijkt niemand daar nog van op. Ook mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt, ziet ruimte voor leken in de parochies. Het gros van de taken kunnen geëngageerde leken opnemen, meent hij. De bisschop wijst er terecht op dat het begrip 'roeping' niet allereerst over de priesterroeping gaat, maar over ieders roeping als christen.

Coördineren en huwelijken voltrekken

Tot daar bestaat een grote eensgezindheid. Moeilijker wordt het om precies af te bakenen wie welke rol zal vervullen. Dat leken zich toeleggen op administratieve, financiële of logistieke taken roept weinig discussie op. Komen daar echter ook pastorale taken bij? Ja, want de catechese voor communicanten, vormelingen, huwelijken en doopsels is al op vele plaatsen toevertrouwd aan leken. In principe kan men nog verder gaan.

Alphonse Borras, vicaris-generaal van het bisdom Luik, opent in een boek een piste waarbij leken de plaatselijke pastoraal coördineren of extra pastorale taken op zich nemen. Zo laat het kerkelijk recht toe dat leken van hun bisschop een mandaat krijgen om te dopen of huwelijken te voltrekken. Op sommige plaatsen bestaat dat al. De vraag blijft natuurlijk: willen we dat? En hoe zien we het priesterschap dan in de toekomst?

Weinig zicht op talenten

Naast die principiële vragen zijn er ook pragmatische. Hoeveel taken kan het krimpende priesterkorps aan zonder dat priesters bezwijken onder een overvloed aan opdrachten en verantwoordelijkheden? Hoeveel tijd hebben priesters nog om naar hun eigen gevoel echt hun roeping te vervullen?

Misschien wordt het tijd om de priesters grondig te bevragen over hun situatie en te peilen naar wat zij zelf wenselijk en haalbaar achten.

Daarmee komen we bij een belangrijk aspect van deze discussie. Volgens godsdienstsocioloog Wim Vandewiele maakten we als Kerk in Vlaanderen nog onvoldoende de overstap van de roomse weelde uit het verleden naar de actuele situatie van schaarste. Volgens hem hebben we een doorgedreven personeelsmanagement nodig. Zo weten we bijvoorbeeld bitter weinig over het kerkelijke kernpersoneel en hebben we weinig zicht op de talenten van priesters, andere beroepskrachten en vrijwilligers. Waarderen we onze mensen, ook de vrijwilligers, wel voldoende?, vraagt hij zich af in ons Dossier.

Onze Kerk verandert en we zullen met z'n allen mee moeten veranderen.

Een aangepast personeelsbeleid is daarbij cruciaal. Gewijd of leek, betaalde kracht of vrijwilliger, iedereen die zich geroepen weet moet finaal een plaats krijgen in een groter geheel. Een moeilijke puzzel, maar wel een met veel potentieel.

Luc Vanmaercke

© Kerknet - Kerk & leven - 3 mei 2017
    Foto's verzorgd door de redactie van www.missionerh.it

 


19/04/2017

 
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis