Italiano Español Nederlands Français
Home
Hoofdmenu
Home
Wie wij zijn ▸
Waar wij werkzaam zijn
Mail ons
Rubrieken
Afrika
Fotogalerij
Geschriften van Emilio Grasso
Interviews
Kennismaking met het godgewijde leven ▸
Kennismaking met kerkelijk recht
Latijns-Amerika
Missionaire en spirituele profielen
Paus Franciscus
Studiecentra ▸
Thema's over de sociale leer van de kerk
Thema’s van Spiritualiteit ▸
Uitdiepingen
Liederen van de Gemeenchap "Redemptor hominis"
Hulpmiddel
Sitemap
Zoeken

Het is toegestaan artikelen
die op deze site verschijnen,
gedeeltelijk of in hun geheel en met
bronvermelding te kopiëren

www.missionerh.it.

evidenza
Verder dan de overmacht van het getal

 

De presentatie van onze publicaties in het Nederlands in de parochies van Belgisch en Nederlands Limburg is een activiteit die ons de gelegenheid geeft aanwezig te zijn in bijna alle parochies van de bisdommen Hasselt en Roermond...


 
 
Tegen de dictatuur van het lawaai/3
 De Kerk moet vooral in de liturgie de stilte veiligstellen. Ten overstaan van de majesteit van God zouden woorden moeten verstommen, zodat een gewijde stilte de deur opent naar een mystieke stilte...
 
Tegen de dictatuur van het lawaai/2
Dit heeft de kardinaal zo vaak bevestigd gezien in streken die waren verwoest door oorlog of natuurrampen, op zijn reizen die hij heeft gemaakt in zijn vorige functie als President van de Pauselijke Raad...
 
Tegen de dictatuur van het lawaai/1
Het nieuwe boek van kardinaal Robert Sarah, La force du silence, is als het ware een verlenging van het voorafgaande, God of niets, waarin men reeds uit de onmiskenbare titel...
 
Thema’s over de sociale leer van de Kerk/14. De objectieve dimensie van het werk...
 Heeft sociale leer van de Kerk zich in het verleden vooral bezig gehouden met het objectieve doel van het werk en heel de sociaal-economische orde, met het sociale onderricht van paus Wojtyla begint...
 
Interviews/15. In Nederland is God dood (maar niet voor de jongeren...)/2
 In het rapport "God in Nederland" staat dat de jongere katholieken, wat de traditionele katholieke leer betreft, orthodoxer zijn dan de minder jonge. Lijkt u dat ook zo te zijn of is dit een vermoeden?...
 
Interviews/14. In Nederland is God dood (maar niet voor de jongeren...)/1
Willem Jacobus Eijk is vanaf 2008 aartsbisschop van Utrecht en primaat van Nederland en vanaf 2012 kardinaal. Zijn taak is niet gemakkelijk: hij is verantwoordelijk voor een Kerk die de laatste jaren getalsmatig...
 
Interviews/13. Ons bisdom bouwt voort op een dubbele erfenis
 Dag op dag vijftig jaar geleden, op 31 mei 1967, richtte paus Paulus VI het bisdom Hasselt op. Voordien maakten de Limburgse katholieken deel uit van het grote, tweetalige bisdom Luik...
 
Nihilisme, jihad, gender
 Het komt niet spontaan bij iemand op verband te leggen tussen nihilisme, een modern verschijnsel dat instinctief met de "dood van God" wordt geassocieerd, en het archaïsme van de ideologie...
 
Iedereen geroepen?
In 2030 telt elk Vlaams bisdom ongeveer 40 priesters. Dat is een cultuurschok, maar ook de realiteit waarmee we moeten leven, zegt Luk Vanmaercke...
 
Paus Franciscus
"In een beschaving die paradoxaal getroffen is door anonimiteit, heeft de Kerk een blik van nabijheid nodig om te beschouwen, geroerd te raken en te blijven staan voor de ander, telkens als dat noodzakelijk is".
Fotogalerij
Publicatie
Statistieken
Bezoekers: 2790221
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis