Italiano Español Nederlands Français
Home arrow Uitdiepingen arrow De Wereldjongerendag is 25 jaar oud/1
Afdrukken Verzenden naar een vriend
 

UitdiepingenDe Wereldjongerendag is 25 Jaar oud/1

Geschiedenis en actualiteit


"Dit jaar is het de vijfentwintigste verjaardag van de instelling van de Wereldjongerendagen, gewild door de eerbiedwaardige Johannes Paulus II als een jaarlijkse samenkomst van jonge gelovigen over de hele wereld. Het was een profetisch initiatief dat overvloedige vruchten heeft gedragen, dat nieuwe generaties christenen elkaar liet ontmoeten, naar het Woord van God liet luisteren, dat de schoonheid van de Kerk liet ontdekken en een sterk geloof liet ervaren, dat velen tot de beslissing heeft gebracht zich volledig aan Christus te geven"[1].

Met deze woorden richtte Benedictus XVI zich tot de jongeren in zijn boodschap voor de Wereldjongerendag (WJD) van 2010. Hierdoor wordt het belang  onderstreept van dit initiatief dat voor het eerst op 26 maart 1986 werd gevierd. Deze verjaardag is voor ons een aanleiding tot een geschiedkundige beschouwing, tot een verdieping van de betekenis van deze instelling en van de inhoud van haar boodschappen in een missionaire context.

WJD is een evenement van grote mobilisatie voor degenen die werken in de jongerenpastoraal van de universele en lokale Kerk op het niveau van de organisatie, maar is vooral een echt laboratorium van ideeën voor wat de inhoud en de wijze van evangelisatie van de jongeren betreft. Het volstaat de Pauselijke Raad voor de Leken in Rome te bezoeken - waar men wordt ontvangen met vriendelijkheid in de afdeling 'Jeugd', in het centrum van de documentatie en de bibliotheek - om vast te stellen hoeveel voorbereiding er nodig is voor de oprichting van een WJD en hoeveel aandacht er besteed is aan de uitdieping van deze ontmoetingen. De WJD worden ook bestudeerd als een echt sociaal verschijnsel, door middel van diverse publicaties[2] en ook van een thesis[3]. De media houden zich altijd, met hernieuwde belangstelling, bezig voor elke viering.

In het kader van de missie in Kameroen, waar de WJD worden gevierd op diocesaan of parochiaal niveau, hebben we geput uit de rijkdom van de boodschappen van de Paus als uit een ware put, om, van daaruit vertrekkend, een opvoedende weg te banen voor onze jongerengroepen. Dit jaar, bijvoorbeeld, heeft het thema van de ontmoeting van Jezus met de rijke jongeling ons toegelaten verschillende retraites te organiseren voor jongeren, om hen uit te nodigen om zich de fundamentele levensvragen te stellen, om het leven te situeren binnen een horizon van eeuwigheid, en om het gevaar te overwinnen van een leven dat verloren zou gaan door het zoeken naar een oplossing van enkel maar dagelijkse problemen.

"Voorgeschiedenis" en geschiedenis van de WJD

Als de geschiedenis van de WJD in 1985 begon, toen ze werden ingesteld door paus Johannes Paulus II en voor het eerst gevierd werden in 1986, hebben ze een "voorgeschiedenis" die de moeite waard is om te vermelden. In de beginperiode van zijn pontificaat, had Johannes Paulus II een vertrouwensvolle dialoog geweven met de jongeren. Hij maakte een ware revolutie in de relatie Paus-jongeren, door te vragen dat in al zijn bezoeken aan parochies in Rome er ook een bijeenkomst met de jongeren zou plaats vinden. Het experiment werd vervolgens uitgebreid ook tot zijn bezoeken aan de verschillende bisdommen van Italië en tot de internationale reizen die, zoals bekend, in een indrukwekkend tempo op elkaar volgden.

Enkele van deze bijeenkomsten zijn gegrift gebleven in het geheugen van iedereen, niet alleen omwille van die beelden van oceanische deelneming van jongeren, maar ook omwille van de bekwaamheid van de Paus om in dialoog te treden met jongeren en zo van zijn geloof te getuigen in de grenssituaties van de evangelisatie, zoals in de ontmoeting met de geseculariseerde jongeren in 1980 in Parijs in het Parc des Princes, en in de ontmoeting met 80.000 jonge moslims in Casablanca in 1985.

Ten gevolge van een uitnodiging die de Paus zelf op een verrassende wijze had gedaan, kwamen de jongeren bijeen in Rome om hun jubileum te vieren op Palmzondag 1984. De medewerkers van de Paus waren bang voor een fiasco, maar de enthousiaste deelname van ongeveer 300.000 jongeren en hun onverwacht antwoord op die uitnodiging werden een duidelijk teken om verder te moeten gaan op de ingeslagen weg. Dit zal de Paus doen zeggen dat de WJD niet door hem werden uitgevonden, maar zijn ontstaan door ingeving van de jongeren zelf[4]. Eind 1984, het jaar van Verlossing, overhandigde de Paus aan de jongeren het kruis, dat hen zal begeleiden in hun pelgrimstocht door de continenten, hetgeen is uitgegroeid tot een symbool en katalysator van het evenement.

Het volgende jaar werd opnieuw een bijeenkomst gehouden met jongeren in Rome: aan de Paus werd deze gelegenheid geboden omdat de VN in 1985 het Internationaal Jaar van de Jeugd proclameerde. Bij gelegenheid van de viering van de Werelddag van de Vrede van dat jaar gaf de Paus aan de jongeren de traditionele Boodschap en in het bijzonder, voor het eerst in de geschiedenis, richtte hij aan hen een brief, "Beste vrienden", die nog steeds de Magna Carta is van de pastoraal met de jongeren[5].

Vertrekkend vanuit het evangelieverhaal van de ontmoeting van Jezus met de rijke jongeling, ontwikkelt die Brief een catechese die de antropologische, existentiële, kerugmatische en sacramentele dimensies van de ontmoeting met Jezus meesterlijk in evenwicht houdt. Johannes Paulus II drukte in die brief de overtuiging uit dat de jeugd een beslissend moment is in hun leven, en geen parkeerplaats voor studies of afleiding van de problemen van het leven. De jongeren zijn geroepen om, in vrijheid en verantwoordelijkheid, de taak van hun eigen persoonlijke zelf-opvoeding op zich te nemen en de fundamenten te leggen van hun eigen levensproject, om daardoor de roeping van Gods liefde te beantwoorden. Hij zei dat het leven een kunstwerk is waarin de wezenlijke vorm van menselijkheid is gegraveerd en gedrukt in de periode van de jeugd waar het wordt vastgelegd voor het hele leven[6].

Het 'charisma' van de jeugd

Dat de jeugd van cruciaal belang is voor het hele menselijke bestaan, is in feite de fundamentele overtuiging die aan de basis ligt van de instelling van de WJD die, sinds 1986, op het diocesaan niveau of in een bepaalde stad, afwisselend werden gehouden. Die stad werd vaak gekozen met de bedoeling de uitdagingen van typische situaties voor de evangelisatie op te nemen. De laatste stad die door Johannes Paulus II werd gekozen voor de WJD was Keulen, om profetisch aan te kondigen dat een andere Paus de WJD zal vieren in zijn plaats. Benedictus XVI nam deze erfenis over, gaf aan die instelling zijn persoonlijke stempel, maar behield de basisrichtlijnen ervan.

Na Keulen (2005) en Sydney (2008), zal de volgende WJD in Madrid in 2011 plaatsvinden.

Hoewel de WJD werden geboren als een uitdrukking van een bijzonder charisma van Johannes Paulus II om met de jongeren om te gaan, is dat initiatief verder gegaan dan zijn eigen persoon. WJD is uitgegroeid tot een uitdrukking van de voortdurende aandacht van de Kerk voor de jongeren, van wie zij het bijzondere "charisma" erkent van vernieuwing, die haar oproept om eeuwig jong te blijven en het avontuur van de dialoog met Jezus bij elke generatie te hervatten.

Antonietta Cipollini

(Wordt vervolgd)

________________________ 

[1] Boodschap van de Heilige Vader Benedictus XVI bij gelegenheid van de XXVde Wereldjongerendag (WJD) in 2010 (28 maart 2010), in www.vatican.va
[2] Voor de geschiedenis van de WJD kan men M. Muolo, Generazione Giovanni Paolo II. La storia della Giornata Mondiale della Gioventù, Ed. Ancora, Milano 2005, raadplegen.
[3] Vgl. Caldiroli L., "Capacità di vita" e domanda religiosa: il caso delle giornate mondiali della gioventù, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Sociologia, Anno Accademico 2002-2003.
[4] Zie Johannes Paulus II, Over de drempel van de Hoop. Met de medewerking van V. Messori, Arnoldo Mondadori Editore, Milaan 1998, 139.
[5] Benedictus XVI zinspeelt op deze "heel mooie Brief" en drukt continuïteit met het thema van dit jaar. Vgl. Boodschap van de Heilige Vader Benedictus XVI..., in www.vatican.va 
[6] Vgl. de Apostolische Brief Dilecti Amici van Paus Johannes Paulus II voor het Internationale Jaar van de Jeugd (31 maart, 1985), nr. 13, www.vatican.va

30/06/2010
 

 
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis