Italiano Español Nederlands Français
Home arrow Thema’s van Spiritualiteit ▸ arrow Thema’s van Spiritualiteit/5. De glorie van God is de levende mens
sito ufficiale

  ¡PAS OP! DEZE WEBSITE IS EEN ARCHIEF - KLIK HIER OM NAAR DE NIEUWE WEBSITE OVER TE GAAN

 
Afdrukken Verzenden naar een vriend

Thema's van Spiritualiteit/5

  


De glorie van God is de levende mens

 Tijdens zijn tweeduizendjarig bestaan heeft het christenvolk rond zijn geloof diep nagedacht en uitdrukkingen gebruikt die, zoals mijlpalen zijn, langs de weg die Gods volk aflegt.

Een van deze uitdrukkingen is van de hand van een Bisschop van de tweede eeuw, Ireneüs van Lyon. In een pagina van zijn boek Adversus Haereses ("Tegen de Ketters") schreef hij: "De glorie van God is de levende mens; het leven van de mens is God te schouwen".St. Ireneüs van Lyon

Deze grote kerkvader herinnert er ons aan dat wij geroepen zijn om de glorie van God te zoeken en om Hem die glorie te geven. Maar hij zegt ons eveneens dat God glorie ontvangt als de mens leeft. Het leven van de mens, dus niet zijn dood, is de glorie van God.

Dit is de reden waarom we, tegen alles wat dood veroorzaakt, moeten strijden. Wij moeten dus strijden tegen ziekten, onwetendheid, tegen gebrek aan medische verzorging, tegen onrecht, geweld, tegen oorlogen, martelingen en ontkennen van mensenrechten, tegen gebrek aan vrijheid in al zijn uitdrukkingen, onderontwikkeling, economische crisis...  Dit alles, en zoveel meer, betekent strijden voor het leven van de mens en zijn menswaardigheid en daarom betekent dit alles ook strijden voor de glorie van God.

De Vader van Jezus is niet een God die zijn glorie vindt in de dood van de mens. De Vader van Jezus is een God die het leven van de mens wil. Onze God is dus de God van het leven en niet de God van de dood. God in zijn oneindige liefde voor de mens, in de persoon van Jezus, Zijn mens geworden Zoon, aanvaardt  zich te ontdoen van iedere rijkdom,  aanvaardt zelfs Zijn leven te verliezen, alleen maar opdat de 'Dood' in Zijn dood definitief overwonnen zou worden.  Dan mag ieder mens de dood tegemoet gaan,  haar in het gezicht kijken, en het rijk van het leven, met name de overwinning van het leven, zonder angst aankondigen.

Het visioen van God

De glorie van God is dus de levende mens. Wij kunnen ons geen illusies maken glorie aan God te geven zonder een voortdurende, intelligente, moedige, georganiseerde totale inzet voor het leven van de mens.

Als wij volledig willen begrijpen wat dit leven van de mens is, moeten wij het visioen van God hebben. Zonder het visioen van God zouden wij nooit echt kunnen weten wat leven betekent, wat het betekent 'de levende mens'.

Het is het visioen van God dat ons aanwijst wat leven en de dood betekenen. Zonder dit visioen zouden wij zijn zoals de mensen van Nineve "die het verschil tussen hun rechterhand en hun linkerhand niet weten" (Jon 4, 11).

Als wij snel een blik op de wereld van vandaag werpen, beseffen wij de waarheid van die Bijbelse bewering. Alleen als wij ons in het visioen van God onderdompelen kunnen wij begrijpen wat deze wereld, waarin wij leven,  echt betekent, zijn lijden en zijn dood-lijden. In feite kunnen we ontdekken wat zonde is, wat dood is, wat vernieling van het leven is, wat jeugd zonder idealen en hoop inhoudt. Dit kan alleen begrepen worden als men bewust wordt van wat Gods liefde is.

Alleen hij die het Gelaat van een God ontdekt, God die arm wordt in zijn liefde voor ons, Hij die zich laat vernielen in zijn menselijke natuur, met name in de persoon van Jezus Christus zijn Zoon, alleen zo iemand kan begrijpen wat zonde, met name kwaad doen en weigeren het goede te doen en wat dood betekenen. Alleen zo iemand kan wenen over wat hij gedaan heeft, over wat hij verloren heeft.

Alleen een diepere kennis van Hem,  die van ons houdt, kan ons laten begrijpen wat leven en dood betekenen. Buiten deze kennis van God is er noch menselijk leven noch menselijke dood, maar alleen dierlijk lijden, een leven op vegetarisch niveau, een opeenvolging van min of meer hartstochtelijk zoeken naar de bevrediging van primaire instincten[1]. 

Zoals St. Ireneüs ons zegt in deze passage: "Het Woord is uitdeler van de genade van de Vader geworden voor het welzijn van de mensen, om God aan de mensen te tonen en om de mens aan God voor te stellen. Maar het Woord heeft wel de onzichtbaarheid van de Vader gevrijwaard, opdat de mens God niet zou verachten en altijd iets zou hebben om naar te streven. En tezelfdertijd heeft het Woord God aan de mensen zichtbaar gemaakt door talrijke providentiële tussenkomsten, zodat de mens niet helemaal van God vervreemd werd, en niet ten val zou komen in het niets, omdat de levende mens de glorie van God is; het leven van de mens is God te schouwen".

Ook in deze Paastijd, komt de dood en de verrijzenis van Jezus ons zeggen dat de glorie van God behouden blijft in de realisatie en de communicatie van zijn goedheid en in het zicht daarvan de wereld werd geschapen... Daarom is het laatste doel van de schepping dat God, die van allen de Schepper is, "alles in alles" (1Kor 15, 28) moge zijn, en ter zelfde tijd zijn glorie en onze blijdschap bewerkstelligen[2].

 

 

 

Irene Iovine

 

 


________________________

[1] Vgl. E. Grasso, Très chers amis... Thèmes choisis de spiritualité, Centre d'Études Redemptor hominis, Mbalmayo 2000, 143-146.

[2] Vgl. Katechismus van de Katholieke Kerk, 294.

06/04/2010 

 
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis