Italiano Español Nederlands Français
Home arrow Studiecentra ▸ arrow Publicaties arrow Van offer naar feest
Afdrukken Verzenden naar een vriendPublicatiesVAN OFFER naar FEEST 


De structuur van de mis is de structuur van ons levenEmilio GRASSO, Van offer naar feest. De structuur van de mis is de structuur van ons leven, Averbode, 2012, 61 blz. 
 

Na in hun laatste pastorale brief Christen zijn in deze tijd te hebben herhaald dat geloof en evangelie iets vreemds zijn geworden in onze cultuur (en dat het juist de moeite waarde is deze opnieuw te ontdekken) nodigen de bisschoppen van België alle gelovigen uit om zich af te vragen wat het vandaag betekent om christen te zijn en hoe zij hierin kunnen worden geholpen.

Het zijn vragen, zo voegen de bisschoppen hieraan toe, die voor de toekomst van de Kerk steeds belangrijker zullen worden en die de hele gemeenschap ter harte moet nemen en waarover zij geroepen is na te denken.

Bron en hoogtepunt van heel het christelijke leven, zegt Lumen gentium, is het eucharistisch offer. Nadenken en mediteren hierover om het beter te begrijpen en te beleven is de meest directe wijze om elementen van antwoorden te geven op de vraag wat het betekent tegenwoordig christen te zijn.

Hierbij is zeker het boek van Emilio Grasso, dat wij presenteren, Van offer naar feest. De structuur van de mis is de structuur van ons leven een grote hulp.

Het is een eenvoudige tekst, maar tegelijkertijd een tekst met een grote theologische en pastorale diepgang (met vele kaders met een uitleg van de terminologie en verdieping), die het mogelijk maakt de fundamentele kernpunten te begrijpen van hetgeen in de mis wordt gevierd, en de eisen die daaruit voortvloeien voor het geloofsleven.

De pagina's volgen de rode draad van de spreuk - toegeschreven aan Prosper van Aquitanië - die zegt dat de lex orandi ook de lex credendi is. De liturgie veronderstelt het geloof in de gelovigen, zij brengt het tot uitdrukking, verduidelijkt het, zij brengt het tot leven en versterkt het in hen; soms gaat zij zelfs hieraan vooraf. De wet van het vieren regelt tegelijkertijd ons geloof, niet alleen van de waarheid die wij belijden, maar ook van hetgeen wij in dit geloof beleven.

In onze tijd wordt de viering van de eucharistie maar al te vaak gereduceerd tot iets waarbij de gelovigen aanwezig zijn als toeschouwers. Dikwijls zijn ook de laatste herinneringen verloren gegaan die het mogelijk maakten op een iets actievere manier deel te nemen aan de viering, zoals het antwoorden op de uitnodigingen van de celebrant, op de verkondiging van het Woord, op het grote eucharistische gebed.

Bovendien heeft men maar al te vaak, vooral tijdens de viering van een begrafenis, te maken met een menigte die zich veel moeite moet doen om zich te verplaatsen in die liturgische context, waarvan zij bijna vervreemd of waaraan zij minstens niet meer gewoon lijkt te zijn.

Het gaat er vandaag om de authentieke en diepe betekenis te hervinden van woorden en gebaren in de mis die voor vele gelovigen nog het enige, overgebleven ogenblik is van de uitdrukking van het christelijk leven: vanaf het kruisteken tot de nederige schuldbelijdenis, van de liturgie van het Woord tot de geloofsbelijdenis, van de voorbeden tot het eucharistisch gebed, van het Onze Vader tot de communie.

In dit traject van herontdekking en verdieping van de betekenis van de mis leidt de auteur van het boek ons in door middel van een eenvoudige en toegankelijke taal, die voortkomt uit pastorale ontmoetingen met jongeren en volwassenen.

In alles wat wij als Kerk doen, zo schrijven de bisschoppen van België ook nog, en in heel het zoeken naar een vernieuwing en een herbronning, blijft de prioriteit, de absolute prioriteit onze relatie met Christus, het zoeken naar wat het werkelijk wil zeggen Jezus na te volgen.

 Als de eucharistie de bevoorrechte plaats is voor de ontmoeting van de mens met Christus, zal de mis beleven willen zeggen, zoals de auteur onderstreept, de sacramentele eucharistie veranderen in existentiële eucharistie, de structuur van de mis maken tot de structuur zelf van ons leven.

De eucharistie is bron en hoogtepunt van het christelijk leven. Maar het christelijk leven beperkt zich niet alleen tot de twee punten van begin en einde. Tussen deze twee ogenblikken ligt een heel leven om te leven.

De betekenis begrijpen van woorden en handelingen in de mis betekent haar structuur, haar waarheid, haar mysterie, beleven, waarbij wij beginnen met naar het woord van de Heer te luisteren, opdat het de enige norm van ons leven is.

Deelnemen aan de mis betekent niet een schouwspel bijwonen dat men eventueel steeds aantrekkelijker tracht te maken door woorden en handelingen in te voeren die met liturgie niets te maken hebben.

Deelnemen aan de mis betekent in consequente trouw aan het geloof dat wij belijden, leven en vooral altijd dat weinige dat wij hebben, ter beschikking van de Heer stellen, ons "brood" en onze "wijn", - zonder welke er geen eucharistie kan zijn -, de vrucht van ons werk, van onze inspanning, van "ons" offer.

De mis die wordt geboren op Witte Donderdag, is het offer van Christus. De mis die in onze kerken wordt gevierd, is de gedachtenis van dit Paasmysterie van dood en verrijzenis, dat ook het offer wordt van wie dat beetje brood en wijn op het altaar heeft gebracht.

Offer is een woord dat vandaag bijna verdwenen lijkt te zijn uit het christelijke vocabulaire. De bisschoppen van België hebben hieraan willen herinneren door in hun brief meermaals te stellen dat in het christelijk leven er niets goedkoop kan zijn, noch de vreugde, noch de verzoening, noch het vergeven; er is niets dat vanzelfsprekend, zonder inspanning gaat.

Alleen uit het Offer van zichzelf, volbracht op het kruis, uit het Offer van Christus, uit "mijn" offer, kan vervolgens het authentieke feest voortkomen, dat "broederlijk gastmaal" dat de mis is.

Van offer naar feest is het traject dat ons dit boek biedt, de Nederlandse uitgave van Dal sacrificio alla festa, verschenen in de reeks "Mosaico della Missione" in Italië. De oorspronkelijke tekst is in het Spaans gepubliceerd in Paraguay, uitgegeven door het Centro de Estudios Redemptor hominis in de serie "Cuadernos de Pastoral".

Giuseppe Di Salvatore

(Vertaald uit het Italiaans door Drs. H.M.G. Kretzers)


 

Inhoudsopgave


 

Inleiding door Maria Cristina Forconi

8

1.

Lex credendi - Lex orandi

11

 

Begrijpen wat wij doen en horen

14

 

De voorbereiding

16

2.

Inleidende riten

19

 

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

19

 

In het teken van het kruis

21

 

De schuldbelijdenis

24

3.

De liturgie van het woord 

26

 

De lezingen uit de Bijbel: God spreekt tot de mens

26

 

De homilie

29

 

De geloofsbelijdenis: de mens antwoordt God

32

 

Het gebed van de gelovigen

38

4.

De eucharistische liturgie

41

 

De gaven

41

 

Kinderen in de Zoon

44

 

Het eucharistisch gebed

47

 

Het Onze Vader

51

 

De vredeswens

52

 

Het eucharistisch gastmaal

53

5.

Tot Slot

56

 

Niet alles eindigt met de mis

56

 

Samenvatting

59

 

 

 


 

 
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis