Italiano Español Nederlands Français
Home arrow Studiecentra ▸ arrow Publicaties arrow De radicaliteit van de liefde. Impulsen voor een nieuwe evangelisatie...
Afdrukken Verzenden naar een vriend

 

Publicaties

 


DE RADICALITEIT VAN DE LIEFDE


Impulsen voor een nieuwe evangelisatie

in de geschriften van Mgr. Paul Schruers

 

 

 Michele CHIAPPO e.a., De radicaliteit van de liefde. Impulsen voor een nieuwe evangelisatie in de geschriften van Mgr. Paul Schruers, Altiora, Averbode, 2001.

Op de slotpagina van het bisdomblad “Samen” geeft Mgr. Paul Schruers, bisschop van Hasselt, trouw iedere maand een korte overweging. Het gaat om teksten die bestemd zijn voor een groot publiek: voor werkers in de pastoraal, maar evenzeer voor andere christenen die bewust zoeken naar een antwoord op de vele vragen, waarvoor de gelovige mens zich in de hedendaagse samenleving ziet geplaatst.

Als fragmenten van een omvangrijke productiviteit kenmerken deze artikelen zich door belangstelling voor de actualiteit, want in de uitdagingen en prikkels daarvan vinden zij grotendeels hun vertrekpunt. De toon van de artikelen is uitgesproken persoonlijk en niet zelden vertrouwelijk. Ook al is de aandacht voortdurend gericht op de inzet en de getuigenis van de christenen in de wereld, toch wordt de structurele basis van deze geschriften telkens gevormd door een grote gevoeligheid voor de existentiële vragen.

Helder is de kijk op de huidige werkelijkheid. Op de achtergrond staat steeds het besef dat de Kerk geconfronteerd wordt met een historisch keerpunt, waarop veel beproefde formules niet langer de pijlers van de evangelisatie vormen. Uit deze overtuiging komt het verlangen voort het wezenlijke te herontdekken, opnieuw de uitgangspunten te bepalen van waaruit men de weg van het christelijk bestaan kan terugvinden.

Hiermee wordt het belang van deze artikelen verklaard. Enkele ervan, de voornaamste, zijn in dit boekwerk gebundeld, samen met een interview waarin Mgr. Schruers enkele van zijn stellingen verdiept en preciseert. Eveneens is de toespraak opgenomen die hij gehouden heeft op de bijzondere vergadering van de bisschoppensynode voor Europa in 1999, die een synthese vormt van zijn visie op de pastoraal. De bloemlezing is voorzien van een leeswijzer, waardoor de teksten met elkaar verbonden en hun samenhang en organisch karakter belicht worden. We worden erdoor uitgenodigd, op basis van de beginselen die aldus zichtbaar worden, de fundamenten van ons pastorale handelen en van onze werkhypotheses te onderzoeken.

Aangezien deze overwegingen van de ervaring uitgaan, lijkt het nuttig een levensschets van de auteur toe te voegen. In Mgr. Schruers zijn immers denken, woord, geschrift en leven tot één geheel verweven. Bij Mgr. Schruers is het woord niet te scheiden van zijn leven zelf. Daarom is zijn koperen jubileum als bisschop van Hasselt meer dan alleen een gelegenheid voor een viering: het is een uitnodiging om deze artikelen in aanwezigheid van de auteur te herlezen, om daarin de stem te herkennen van een opmerkzame en zorgzame herder en om ons mee te laten nemen door het kloppen van zijn hart.

Michele Chiappo

 

Inhoudsopgave


Inleiding

9

Uit het boek van de ervaring

11

Impulsen voor een nieuwe evangelisatie in de geschriften van Mgr. Paul Schruers

 

Biografisch en geestelijk profiel van  Mgr. Paul Schruers

25

Teksten

 

Pleidooi voor een ontspannen radicaliteit

41

Met heel je hart in het pastorale nu

45

Een nooit beschaamd vertrouwen

48

Is er toch een weg naar vrijheid?

51

Pastorale kommer en evangelische vrijheid

55

Waarom ben ik in leven gebleven?

58

Tussen sprint en marathon

60

De armen zijn mijn bibliotheek

63

Niet alleen op het koertje voetballen

66

Parels in de bar

69

Het zwaartepunt verleggen

72

De eerst aanwezige "herder"

75

Toespraak van Mgr. Schruers op de synode over Europa

78

Interview over de Europese synode

80

Noten

87

 

  
 
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis