Italiano Español Nederlands Français
Home arrow Studiecentra ▸ arrow Publicaties arrow Bibliografie over werken en geschriften van mgr. Paul Schruers
Afdrukken Verzenden naar een vriend


BIBLIOGRAFIE OVER WERKEN EN GESCHRIFTEN 

VAN MGR. PAUL SCHRUERS Bibliografie over werken en geschriften van mgr. Paul Schruers tweede bisschop van Hasselt o.l.v. Maurizio Fomini

Deze bibliografie van de werken en geschriften van Mgr. Paul Schruers, tweede bisschop van Hasselt, wil hulde brengen aan Mgr. Paul Schruers, op het ogenblik van zijn afscheid van de Limburgse gelovige gemeenschap, nadat hij op 25 oktober 2004 de canonieke leeftijd van 75 jaar bereikt heeft.

De Gemeenschap Redemptor hominis is op bijzondere wijze verbonden gebleven met de persoon en het charisma van Mgr. Paul Schruers. Talrijk en diep zijn de banden die in de loop van bijna dertig jaar zijn gelegd en ontwikkeld tussen de Gemeenschap en de Herder van de Kerk in Hasselt.

Met authentieke vriendschap heeft Mgr. Paul Schruers het leven en de groei van de Gemeenschap Redemptor hominis gevolgd, sinds zij in 1975 deel van zijn kudde is geworden. Van dichterbij heeft hij deelgenomen aan haar vreugde en droefheid, hoop en tegenslag, steeds met zorgzaamheid en een vaderlijk hart. Ook in Italië, in Kameroen, in Paraguay, landen waarin de Gemeenschap aanwezig is, zijn zijn sympathie en bemoediging een troost en stimulans geweest voor de plaatselijke leefgemeenschappen.

Het voorliggende werk, onder het patronaat van het Studiecentrum van de Gemeenschap in België verricht, is de vrucht van een nauwgezet onderzoek volgens strikte bibliografische criteria.

Het consultatiewerk, dat de tijdsspanne van januari 1957 tot 26 oktober 2004 bestrijkt, werd uitgevoerd in de bibliotheek van het Groot Seminarie van Hasselt, in het archief van het Bisdom Hasselt, in het Pastoraal Informatie Centrum (P.I.C.), in het documentatiecentrum KADOC in Leuven, in de bibliotheken van de faculteiten van theologie in Leuven en in Louvain-la-Neuve, in de archieven van enkele vrouwelijke en mannelijke Limburgse religieuze orden en in de archieven van de Vlaamse dagbladen Het Belang van Limburg en De Standaard.

In de loop van het onderzoekingswerk hebben mensen ons laten putten uit de documenten die zij in hun eigen archief bewaarden. Een bijzonder dankwoord gaat naar het persoonlijke secretariaat van de bisschop voor de discrete en fijne medewerking.

De 1034 titels, boeken, artikels, brochures, interviews in dagbladen, conferenties, voorwoorden bij andermans werken, geven een idee van hoe Mgr. Paul Schruers Christus en zijn Kerk steeds verkondigd heeft, ook via het geschreven woord, sinds de tijd van zijn professoraat in het Seminarie van Luik.

Chronologisch weerspiegelt de bundel al de etappes van zijn spiritualiteit en van zijn visie op Kerk en wereld, die sterk verbonden is met de Focolare-beweging. Alleen al een kijk in vogelvlucht op de titels toont hoe zijn gedachtegang nooit losstaat van de geschiedenis van de mensen van onze tijd. Tussen de regels ontdekt men ook de ontwikkelingen en de hindernissen die de opbouw van het jonge Bisdom van Hasselt ondervonden heeft, de kerngedachten die de aandacht in de loop der jaren gepolariseerd hebben, en de pastorale projecten.

Mgr. Paul Schruers was al van bij de oprichting van het Bisdom Hasselt vicaris-generaal. In 1970 vroeg Mgr. J.M. Heusschen paus Paulus VI om van zijn ambt als bisschop ontheven te worden. De paus ging echter niet op zijn verzoek in, maar benoemde op 25 april 1970 de toen 41-jarige Paul Schruers tot hulpbisschop om hem in zijn taak bij te staan. Op 21 september 1972 werd hij aangesteld tot bisschop-coadjutor met recht van opvolging. Op 15 december 1989 werd hij de tweede bisschop van Hasselt. Op 25 oktober 2004 aanvaardde paus Johannes Paulus II het ontslag van Mgr. Paul Schruers als bisschop. Hij is 34 jaar lang bisschop van Hasselt geweest.

Dank zij zijn onvermoeibare inzet heeft het bisdom Hasselt “een eigen gezicht” gekregen binnen de Vlaamse Kerk. Mgr. Schruers is bekend als een voorbeeld van soberheid en aandacht voor de concrete mens, vooral voor de armen kortbij en veraf. Hij is een man voor wie de spirituele eenheid met Jezus centraal staat. Vandaar riep hij christenen voortdurend op tot persoonlijk gebed en tot een geestelijk leven in de wereld.

Dat alles komt tot uiting in deze bibliografie.

Dit werk is niet alleen een basis voor de verdere studie van het leven en de gedachten van Mgr. Paul Schruers; het is eveneens de uitdrukking van een zeer diepe dankbaarheid voor hem, ofschoon deze bibliografie de schuld van erkentelijkheid die de Gemeenschap Redemptor hominis t.o.v. hem heeft en ik persoonlijk ook, nooit echt kan vereffenen.

Maurizio Fomini

 
 

  INHOUDSOPGAVE
  

 

Voorwoord 

7

 

Artikels verschenen in tijdschriften

 

1.

 Boeken

11

 2.

 Brochures 

 13

 3.

  Aggiornamento

 18

 4.

 Boodschap voor alle naties

 18

 5.

 De Bron

 19

 6.

   Caritate       

 20

 7.

  Contactblad-Bisdom Hasselt  

 21

 8.

 Diocesaan Tijdschrift Bisdom-Hasselt   

 25

 9.

 Impulsen     

 26

 10.

  Innerlijk Leven        

 27

 11.

 Kerk en Leven      

 27

 12.

  Kerk en Missie 

 46

 13.

  Mensen onderweg

 48

 14.

 Nieuwe Stad         

 48

 15.

 Pastor Bonus 

 49

 16.

 Revue Ecclésiastique de Liège

 51

 17.

   Samen 

 52

 18.

 Stelimo

 67

 19.

 Tijdschrift voor Geestelijk Leven  

 67

    andere bronnen  

 20.

  (Artikels verschenen in) Bundels  

 69

 21.

 (Artikels verschenen in) Andere tijdschriften 

 71

 22.

 Conferenties  

 74

 23.

  Interviews (in dag,-week-en maandbladen)  

 74

 24.

 Voorwoorden  

 77

Bibliografie 
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis