Italiano Español Nederlands Français
Home
Afdrukken Verzenden naar een vriend 

“De menselijke vrijheid kan haar intelligente bijdrage leveren aan een positieve evolutie, maar kan ook nieuw kwaad toevoegen, nieuwe oorzaken van lijden en ware achteruitgang”.

**** 

"Het geloof maakt het ons mogelijk de betekenis en de mysterieuze schoonheid te interpreteren van wat er gebeurt".

****

“Een breekbare wereld met een mens aan wie God de zorg ervoor toevertrouwt, doet een appel aan ons verstand om te erkennen hoe wij onze macht zouden moeten sturen, uitoefenen en beperken”.

**** 

“Als wij de waarde en de broosheid van de natuur en tegelijkertijd de capaciteiten die de Schepper ons heeft gegeven, erkennen, dan maakt dit het ons vandaag mogelijk een einde te maken aan de moderne mythe van de onbegrensde materiële vooruitgang”.

**** 

“Een terugkeer naar de natuur mag niet ten koste gaan van de vrijheid en verantwoordelijkheid van de mens, die een deel is van de wereld met de opdracht de eigen capaciteiten te gebruiken om haar te beschermen en de mogelijkheden ervan te ontwikkelen”.

**** 

Zelfs het vluchtige leven van het meest onbelangrijke wezen is onderwerp van zijn liefde en in die weinige seconden van zijn bestaan omgeeft Hij het met zijn genegenheid”.

****

“Ieder schepsel is onderwerp van de tederheid van de Vader, die het een plaats in de wereld toewijst”.

****

“Gods liefde is de fundamentele reden van heel de schepping”.

****

“Het heelal is niet ontstaan als het resultaat van een willekeurige almacht, van krachtsvertoon of verlangen naar zelfbevestiging. De schepping behoort tot de orde van de liefde”.

****

“Het woord van de Heer heeft de hemel gemaakt: zo worden wij erop gewezen dat de wereld voortkomt uit een besluit, niet uit chaos of toevalligheid en dit geeft haar nog meer luister”.

****

“Natuur wordt vaak verstaan als een systeem dat men analyseert, begrijpt en beheert, maar schepping kan alleen worden begrepen als een geschenk dat voortkomt uit de geopende hand van de Vader van allen, als een werkelijkheid die wordt verlicht door de liefde die ons samenroept tot een universele gemeenschap”.

****

“Heel het leven van Christus is openbaring van de Vader, al wat Christus in zijn leven doorstaan heeft, doorleeft Hij, opdat wij het kunnen beleven in Hem en Hij het beleeft in ons”.

****

“Het overwegen van de verschillende aspecten van het aardse leven van Jezus richt ons erop ze gestalte te geven in onze keuzes en onze houdingen. Want alles in het leven van Jezus staat in het teken van zijn mysterie”. 

 
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis