Italiano Español Nederlands Français
Home arrow Afrika arrow Nieuws uit Afrika arrow De terugkeer van Silvia
sito ufficiale

  ¡PAS OP! DEZE WEBSITE IS EEN ARCHIEF - KLIK HIER OM NAAR DE NIEUWE WEBSITE OVER TE GAAN

 
Afdrukken Verzenden naar een vriend

 

 

  DE TERUGKEER VAN SILVIA


 

De Gemeenschap Redemptor hominis heeft besloten het stoffelijk overschot van Silvia Recchi naar Afrika te repatriëren, om nauwkeuriger te zijn, naar Mbalmayo in Kameroen, waar Silvia als missionaris gedurende meer dan twintig jaar heeft geleefd en gewerkt.

Silvia is op 24 januari 2017 overleden in België, waar zij voor medische controle heen was gegaan: zij leed immers aan kanker. In dat land werd zij ook begraven.

De beslissing om haar stoffelijk overschot te repatriëren naar Kameroen is met vreugde op verschillende niveaus ontvangen door al degenen die daarop hadden gehoopt: van de bisschoppen tot de gelovigen van onze parochie te Obeck.

Enkele gelovigen hebben trots en ontroerd als commentaar gegeven: "Het is onze dochter, zij wordt aan ons teruggegeven... Wij zullen haar kunnen bezoeken om telkens als wij dat wensen, te bidden". Zich bewust van het feit dat deze terugkeer ook een teken is van een hernieuwen van onze liefdesband met Afrika, hebben zij ons met dankbaarheid omarmd: "Voor ons is het een ware Genade"...

Het Volk van God zal uiteindelijk zijn rouw kunnen verwerken met de eenvoud die aan een Godgewijde vrouw toekomt, maar met de rituele eer die Afrika de "groten" van zijn culturele tradities biedt.

Mgr. Joseph-Marie Ndi-Okalla, die toen niet alleen tot bisschop van Mbalmayo was benoemd, maar ook vice-rector was van de Université Catholique d'Afrique Centrale van Yaoundé, waar Silvia had gewerkt als directrice en hoogleraar aan de afdeling Canoniek Recht, had zich tot woordvoerder gemaakt van de vraag om de terugkeer van het stoffelijk overschot van Silvia.

Verschillende keren had mgr. Ndi-Okalla Silvia tijdens haar ziekte in België bezocht en aan de vooravond van zijn wijding tot bisschop had hij haar begrafenis geleid. In de volgende dagen had hij plechtig namens de bisschoppenconferentie van Kameroen en de toenmalige apostolisch nuntius, mgr. Piero Pioppo, om de terugkeer van Silvia gevraagd.

Hetzelfde verzoek was opnieuw door dezelfde instanties bij onze algemeen verantwoordelijke, Michele Chiappo, afgelopen oktober op bezoek in Kameroen, ingediend.

Mgr. Joseph-Marie Ndi-Okalla had deze wens ook toevertrouwd aan het gebed van de gelovigen van de parochie van Obeck, die deze goed hebben bewaard en ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de dood van Silvia hebben zij vurige gebeden tot de Heer gericht.

Ook al kennen wij het onvermoeibare werk van Silvia op verschillende niveaus in de parochie en aan de Katholieke Universiteit als hoogleraar; als canonieke consultor van de vergadering van de bisschoppenconferenties van Centraal Afrika; als deskundige op het gebied van het Godgewijd leven; als auteur van talrijke publicaties en bezielende kracht van zittingen voor de vorming... wij zijn verrast door de diepgang van de vriendschap, tot uitdrukking gebracht door al degenen die op de een of andere wijze hulp van Silvia hadden gekregen, door de diepe achting van haar collega's, door de talrijke tekenen van erkentelijkheid waarmee Silvia in haar eenvoud nooit te koop had gelopen... Zo hebben wij ons gerealiseerd dat Silvia zeker onze zuster was, maar tegelijkertijd ten diepste toebehoorde aan deze Kerk die nu aanspraak op haar maakte en daardoor een diepe dankbaarheid en genegenheid jegens haar liet zien.[1]

Op academisch vlak is de afdeling Canoniek Recht Silvia blijven gedenken door verder te gaan met de door haar in het leven geroepen initiatieven voor de vorming van religieuzen en de wetenschappelijke reflectie te verdiepen. Zeer binnenkort is voorzien in een congres en er zal een publicatie aan haar worden gewijd.

Na een tijd van onderscheiding heeft de Gemeenschap ten overstaan van de religieuze diepgang die dit verzoek op een niet alleen gevoelsmatig niveau, maar ook in de continuïteit van de gemeenschappelijke kerkelijke inzet liet zien, besloten deze repatriëring uit te voeren.

Het zal een kerkelijke en pastorale gebeurtenis zijn die het bisdom Mbalbayo, dat heeft voorzien in een pontificale hoogmis, erbij zal betrekken, evenals de bisschoppenconferentie van Kameroen, de parochie van Obeck, de Université Catholique de l'Afrique Centrale, de hogere oversten en de eenvoudige religieuzen van Kameroen die zijn uitgenodigd voor een dag van gebed en herdenking. Vervolgens publiceren wij de brief van mgr. Joseph-Marie Ndi-Okalla, die gericht was aan deze verschillende instanties, een brief die de mate en de betekenis van deze gebeurtenis aangeeft.

Silvia zal worden begraven en in afwachting van de uiteindelijke verrijzenis rusten in de tuin van de Mariagrot "Marie Mère de l'espérance", van ons Centrum in Mbalmayo, dat zo vaak wordt bezocht door groepen uit de parochie.

Silvia keert met ons terug naar een land in de missie en in de gemeenschap van de heiligen zal zij samen met ons de evangelische hoop van dit gelovige volk, van het bisdom Mbalmayo en van de Kerk in Kameroen blijven tonen.
Antonietta Cipollini
(Vertaald uit het Italiaans door Drs. H.M.G. Kretzers)
[1] Vgl. Omaggio a Silvia. Dossier, verzorgd door A. Cipollini, in "Missione Redemptor hominis" nr. 120 (2017) I-IV.

Diocèse de Mbalmayo 

Mbalmayo, le 25 mai 2018

B.P. 320 Mbalmayo (Cameroun)
     Tél. : (+237) 677 729 609
    E-mail : Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

         L'ÉVÊQUE
N/Réf. Let. JOE/027/05/2018/JE
                                     
                                                   Éminence,

                                                   Excellences, NN.SS. les Archevêques et Évêques
                                                   du Cameroun,

                                                   Mgr le Grand Chancelier de l'UCAC,
                                                   chers Confrères de la CEPY -,

                                                   Prêtres, Religieux, Religieuses, et
                                                   chers Fidèles Laïcs -,Paix à vous tous, toutes grâces et toutes Bénédictions de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ Notre Maître et Seigneur, dans la force de l'Esprit Saint !  

1-     Par ce Message, le Diocèse de Mbalmayo vous informe du retour au Cameroun, à Mbalmayo, des restes (le corps) de notre bien aimée et si regrettée Sr Silvia RECCHI, RH, dont j'avais célébré les Funérailles il y a un peu plus d'un an au lieu de son décès, dans l'actuel Diocèse de Hasselt / Belgique.

2-     En rendant grâce à Dieu pour ce « retour » souhaité de cette grande Missionnaire sur terre camerounaise, si engagée dans divers registres de notre vie ecclésiale (Université Catholique - UCAC, Conférence Épiscopale Nationale, Union des Supérieurs Majeurs, Formation ecclésiale - Quinzaine, Paroisse), notre Diocèse voudrait redire, toute sa pleine gratitude à la Communauté Redemptor Hominis (à tous ses membres, aux Pères Michele CHIAPPO et Emilio GRASSO, aux membres de la Communauté  RH de Mbalmayo, à ceux de Belgique, qui ont accompagné Sr Silvia dans son cheminement pascal vers la Résurrection bienheureuse), qui a décidé de rendre possible et d'assumer intégralement le retour de ses restes à Mbalmayo.

3-     Nous n'avons pas de demeure définitive sur la terre et nous cheminons tous et toutes, en foi, espérance et charité, vers l'ultime demeure et vers la Béatitude de notre Créateur et Sauveur ! Toute décision ou toute orientation au sujet de ce retour des restes de Sr Silvia, voudrait, humblement, faire signe, donner signe, offrir un « parcours de reconnaissance », destiné à célébrer et à promouvoir l'Évangélisation et la mission rédemptrice dans une solidarité inter-ecclésiale et restituer des traits d'union dans la dynamique de l'Église universelle.

4-     Programme :
(1)   Vendredi 1er juin 2018, Aéroport de Yaoundé-Nsimalen : Arrivée du corps de Sr Silvia RECCHI, RH. Professeure Émérite de l'UCAC et Experte Pontificale, et auprès de la CENC, de l'Union des Supérieurs Majeurs, catéchiste à la Paroisse Bienheureuse Anwuarite d'Obeck (Mbalmayo) confiée à Redemptor Hominis -
· 20h00 : Liturgie d'accueil du corps de Sr Silvia suivie de

   l'acheminement au Campus de l'UCAC de Nkolbisson.

·  22h00 : Messe de la veillée à l'UCAC.


(2)   Samedi 2 juin 2018 à la Chapelle de l'UCAC / Nkolbisson

·   06h30 : Messe.

·  11h00 : Messe (Union des Supérieurs Majeurs) suivie

    du transfert du corps à Mbalmayo dans l'après-midi à la

    Communauté Redemptor Hominis de Mbockulu.

(3)   Dimanche 3 juin 2018 :
· 17h30 : Départ du Convoi vers la Paroisse Bienheureuse

  Anwuarite d'Obeck (Mbalmayo) confiée à la Communauté

   Redemptor Hominis : Messe à 20h00 suivie de la veillée

   jusqu'à l'aube.


(4)   Lundi 4 juin 2018 (Paroisse d'Obeck) :

·    08h00 : Prière de Laudes.

·   09h00 : Convoi pour la Cathédrale Notre-Dame du
          Rosaire
.


·    10h00 : Messe Pontificale de Requiem.

·    12h00 : Convoi vers le lieu d'inhumation (Communauté

                 Redemptor Hominis -)

                (Partage fraternel avec les Délégations CENC,

                UCAC, Supérieurs Majeurs, Paroisse, Officiels).

 
† Joseph-Marie NDI-OKALLA
Évêque du Diocèse de Mbalmayo

03/06/2018
 
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis