Italiano Español Nederlands Français
Home
Hoofdmenu
Home
Wie wij zijn ▸
Waar wij werkzaam zijn
Mail ons
Rubrieken
Afrika
Fotogalerij
Geschriften van Emilio Grasso
Interviews
Kennismaking met het godgewijde leven ▸
Kennismaking met kerkelijk recht
Latijns-Amerika
Missionaire en spirituele profielen
Paus Franciscus
Studiecentra ▸
Thema's over de sociale leer van de kerk
Thema’s van Spiritualiteit ▸
Uitdiepingen
Liederen van de Gemeenchap "Redemptor hominis"
Hulpmiddel
Sitemap
Zoeken

Het is toegestaan artikelen
die op deze site verschijnen,
gedeeltelijk of in hun geheel en met
bronvermelding te kopiëren

www.missionerh.it.

evidenza
De overwinning van Ndedi

In de parochie van Obeck, die aan de Gemeenschap Redemptor hominis is toevertrouwd en die gelegen is aan de rand van de stad Mbalmayo (Kameroen), houden wij ons al twintig jaar bezig met de vorming en het stimuleren van het gevoel van verantwoordelijkheid van de leken...


 
De verheerlijking van Maria: haar tenhemelopneming
 De Heilige Schrift spreekt niet expliciet over de tenhemelopneming van Maria. In het Nieuwe Testament wordt niet naar deze gebeurtenis verwezen. Er zijn alleen maar enkele aanwijzingen, enkele sporen van reflectie hierover...
 
Thema’s over de sociale leer van de Kerk/15. De techniek: bondgenoot en tegenstander van de mens..
 De techniek is in haar objectieve perspectief "een geheel van instrumenten waarvan de mens zich bedient bij zijn werk" en als zodanig "ongetwijfeld een bondgenoot van de mens"...
 
Johannes Paulus II tot de vertegenwoordigers van de christelijke arbeidersbewegingen.../2
Uit het Boek van Gods Woord wilt u tevens de inspiratie putten die u in staat moet stellen tot de opbouw van een gemeenschapsleven, van een echt solidaire wereld, met eerbied voor de waardigheid van elke mens...
 
Johannes Paulus II tot de vertegenwoordigers van de christelijke arbeidersbewegingen.../1
 Op de vijftigste verjaardag van de dood van kardinaal Joseph-Léon Cardijn willen wij hier de toespraak weergeven die de heilige Johannes Paulus II gedurende een bezoek aan België bij zijn graf hield...
 
Verder dan de overmacht van het getal
De presentatie van onze publicaties in het Nederlands in de parochies van Belgisch en Nederlands Limburg is een activiteit die ons de gelegenheid geeft aanwezig te zijn in bijna alle parochies van de bisdommen Hasselt en Roermond...
 
Tegen de dictatuur van het lawaai/3
 De Kerk moet vooral in de liturgie de stilte veiligstellen. Ten overstaan van de majesteit van God zouden woorden moeten verstommen, zodat een gewijde stilte de deur opent naar een mystieke stilte...
 
Tegen de dictatuur van het lawaai/2
Dit heeft de kardinaal zo vaak bevestigd gezien in streken die waren verwoest door oorlog of natuurrampen, op zijn reizen die hij heeft gemaakt in zijn vorige functie als President van de Pauselijke Raad...
 
Tegen de dictatuur van het lawaai/1
Het nieuwe boek van kardinaal Robert Sarah, La force du silence, is als het ware een verlenging van het voorafgaande, God of niets, waarin men reeds uit de onmiskenbare titel...
 
Thema’s over de sociale leer van de Kerk/14. De objectieve dimensie van het werk...
 Heeft sociale leer van de Kerk zich in het verleden vooral bezig gehouden met het objectieve doel van het werk en heel de sociaal-economische orde, met het sociale onderricht van paus Wojtyla begint...
 
Paus Franciscus

"Iedere christen en iedere gemeenschap is geroepen om instrument van God te zijn voor de bevrijding en de vooruitgang van de armen, zodat zij ten volle kunnen integreren in de maatschappij; dit veronderstelt dat wij volgzaam en oplettend zijn om de kreet van de arme te horen en hem hulp te bieden".
Fotogalerij
Publicatie
Statistieken
Bezoekers: 2843194
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis