Italiano Español Nederlands Français
Home arrow Latijns-Amerika arrow Leven van de parochie van Ypacaraí arrow De viering van de Eerste Communie/1
Afdrukken Verzenden naar een vriend
  DE VIERING VAN DE EERSTE COMMUNIE

IN YPACARAÍ/1

 


 

De catechese is een fundamentele pijler van het kerkelijk leven en kenmerkt samen met de liturgie en de  sacramenten het dagelijkse leven van een parochie, de bevoorrechte plaats waar de Kerk leeft en zich verwezenlijkt.

De catechese begeleidt immers in verschillende fases, vanaf de geboorte tot de dood, het doorgeven, de groei en de rijping van het geloof van de gelovigen. In het bijzonder worden de jaarlijkse trajecten van de catechese van de christelijke initiatie afgesloten met de toediening aan de kinderen van de sacramenten, die de etappes van de vorming en de belangrijke passages in het geloofsleven vormen.

Een van deze fundamentele etappes is die van de Eerste Communie. In de parochie van Ypacaraí is de viering van het sacrament van de eucharistie een van de belangrijkste ogenblikken voor heel de parochiegemeenschap, maar vooral voor veel kinderen met hun families.

De catechese van de "vierde etappe"

De catechese voor de Eerste Communie begint in Ypacaraí aan het begin van het pastorale jaar, dat in Paraguay over het algemeen parallel aan het schooljaar wordt geopend eind februari en eindigt eind november. De ouders schrijven in de parochie hun kinderen in en ieder jaar ontvangen ongeveer tweehonderd vijftig kinderen het sacrament van de eucharistie.

De leeftijd van negen-tien jaar is vastgesteld als die waarop men het sacrament ontvangt; de catechese beperkt zich echter niet tot het jaar waarin de kinderen het sacrament ontvangen en dat overeenkomt met de vierde etappe, maar het merendeel van hen komen naar de catechese vanaf zes-zeven jaar en hun traject bevat drie voorafgaande etappes.

Iedere maand november wordt in onze parochie de catechese voor ongeveer een duizend kinderen en jongens en meisjes afgesloten en worden de Eerste Communie gevierd, zowel in de hoofdkerk als in de over het gebied van de parochie verspreide capillas. Dit is een ogenblik waarop kinderen, catechisten en de families lang hebben gewacht.

Al bij andere gelegenheden hebben wij de gelegenheid gehad om op deze site tot uitdrukking te brengen hoe belangrijk de inzet van de catechese voor kinderen en jongeren is en samen met de vorming een fundamentele keuze van onze parochie vormt. Het christelijk leven baseert zich op de ontmoeting met Jezus, het is een relatie van liefde, kennis van en luisteren naar zijn Woord, een relatie die op een zorgvuldige wijze en volgens precieze voorwaarden moet worden voorbereid.

Kinderen vormen voor de Eerste Communie wil zeggen hen leiden, corrigeren, opvoeden en voorbereiden op het christelijk leven en dat vereist vóór alles uitgaan van het respect voor de eenvoudigste praktijken van het dagelijkse leven zoals stiptheid, hygiëne, orde, luisteren om te komen tot het verwerven van een coherent gedrag met respect voor zichzelf, de ander, de dingen, het milieu en de regels, met trouw aan kleine op zich genomen verplichtingen, aan het gegeven woord, aan het samen delen met de armsten, aan de ontmoeting met Jezus, aanwezig in de eucharistie, in het besef dat dit alles liefde is.

De betrokkenheid van de ouders

Op het uur van de wekelijkse catechese voor de kinderen kan de catechist (en dus de parochie) heel weinig doen zonder de steun en de actieve deelname van de ouders. Dit is een aanhoudend discours met de gezinnen. De ouders zijn de eerste opvoeders van hun kinderen in het geloof; in het gezin leren de kinderen die van jongs af aan meer letten op wat ze zien dan op wat ze horen, een relatie aan te gaan en lief te hebben. En de liefde bestaat niet uit zoveel verhalen, maar uit trouw aan zoveel kleine dingen, die het vervolgens mogelijk zal maken grote dingen op zich te nemen en te verwezenlijken.

Het zijn vooral de ouders die geduldig en vastberaden hun kinderen moeten opvoeden zonder aan hun grillen toe te geven en zonder te vervallen tot de fout alles toe te staan om hen tevreden te stellen, behalve de tijd om bij hen te zijn en naar hen te luisteren. In het gezin leren de kinderen mensen, nog eerder dan chirstenen, te zijn.

Intussen beperkt in Ypacaraí het traject naar de Eerste Communie zich al jaren niet ertoe de kinderen in het middelpunt te plaatsen, maar betrekt de ouders steeds meer erbij om hen te doen begrijpen of in hen opnieuw de diepe liturgische betekenis van dit feest, van deze eerste ontmoeting met de Heer wakker te maken, en dit mag niet het enige blijven, maar is het begin van een weg die om verantwoordelijkheid en begeleiding van de kant van het gezin vraagt.

De ouders die hun kinderen voor de catechese voor de Eerste Communie inschrijven, weten dat de trouw van de kinderen aan de ontmoeting van de catechese, die ‘s zaterdag plaatsvindt, omdat dit zowel voor de kinderen zelf als voor de ouders die hen moeten begeleiden, de gunstigste dag is, onontbeerlijk is.

Bij de catechisten die de jaarlijkse cursus volgen aan het begin van het pastorale jaar dat zij de opdracht ontvangen voor deze dienst in de parochie, en die vervolgens maandelijkse ontmoetingen voor de vorming volgen, wordt zeer de nadruk gelegd op het thema dat "de catechese de catechist is". Niet iedereen kan catechese geven, omdat een doeltreffende catechese in grote mate afhangt van de catechist, zijn getuigenis en coherentie van leven, zijn opleiding en ook zijn creativiteit met kinderen en hun ouders.

Het zijn derhalve de catechisten die zoeken naar de betrokkenheid van de ouders bij de voorbereiding en de kleine initiatieven waaraan zij samen met de kinderen deelnemen.

De catechiste Marta, die haar catechese geeft in het centrum van de stad Ypacaraí en altijd talrijke groepen kinderen heeft, programmeert, zoals zijzelf ons in haar getuigenis zal zeggen, bijna maandelijks specifieke ontmoetingen met de ouders: om hen te leren kennen, met hen de catechetische weg van de kinderen te communiceren, om antwoorden te geven op de behoefte van de ouders zelf om betrokken te worden bij de voorbereiding en ook om de dag van de Eerste Communie tot in de details te organiseren.

Er zijn ouders die, ook al hebben zij de sacramenten van de christelijke initiatie ontvangen, weinig of in het geheel niet naar de kerk gaan. De catechese van de Eerste Communie van een eigen kind wordt voor hen een gelegenheid om (gecatechiseerd door hun eigen kinderen) de draad van een geloof dat zij niet meer praktiseerden, weer op te pakken; om bijvoorbeeld de betekenis van het kruisteken opnieuw te begrijpen, om te leren bidden, de rozenkrans te bidden, aan een eucharistieviering deel te nemen. Op deze wijze ontdekken zij opnieuw het leven van hun Kerk en hun christen zijn.

Onder de kinderen en de gezinnen heeft het idee van dezelfde catechiste om een maal per week het bidden van de rozenkrans in kleine groepen in het huis van een van de kinderen van de klas om de beurt te organiseren en daarbij enkele vriendjes uit de buurt met hun ouders uit te nodigen.

Het samen delen met de armsten

Een aspect dat inmiddels deel uitmaakt van de weg van voorbereiding op de Eerste Communie, maar ook van de andere etappes van de catechese, is denken aan de armsten, die de Kerk ter harte gaan en die in het gebied van Ypacaraí en van onze parochie talrijk zijn.

Onze vreugde zal niet volledig zijn, als wij in het bijzonder op deze feestdag ook niet denken aan wie geen mogelijkheid op waardige wijze te leven en gebrek heeft aan het noodzakelijke.

Door een aandachtige en constante prediking heeft zich in de parochie de gewoonte verspreid een mand levensmiddelen met een lange houdbaarheidsduur gedurende de eucharistievieringen en ter gelegenheid van belangrijke gebeurtenissen aan te bieden: de afsluiting van de catechese, de Eerste Communie, de afsluiting van het schooljaar, de verjaardagen van geboorte, huwelijk en dood. Deze levensmiddelen worden vervolgens met grote discretie verdeeld onder behoeftige mensen, door de Caritas-groep van de parochie bepaald.

Op het gebied van de catechese is ook de verwezenlijking van dit aspect afhankelijk van de creativiteit van de catechisten bij het sensibiliseren van ouders en kinderen en het voor de dag van de Eerste Communie gereedmaken van manden met levensmiddelen of verschillende gaven die tijdens de mis overhandigd moeten worden. Sinds verschillende jaren bieden de kinderen bijvoorbeeld die zich in het centrum van Ypacaraí voorbereiden, het spaargeld van wat ze zich hebben ontzegd en verzameld is in een persoonlijke spaarpot, aanbieden om dit bij de viering van de Eerste Communie op het ogenblik van de offerande aan te bieden.      


 

DE ETAPPES VAN DE CATECHESE

In de parochie Sagrado Corazón de Jesús van Ypacaraí bevat de catechese van de christelijke initiatie 11 etappes en volgt een indeling per leeftijd vanaf 5-6 jaar. Met 9-10 jaar ontvangt men de Eerste Communie en gaat vervolgens verder met de drie jaar van CAVEVI, een afkorting die betekent "Cammino, Verità en Vita" (Weg, Waarheid en Leven) om vervolgens het traject met de drie jaar van voorbereiding op het vormsel, vastgesteld vanaf 15 jaar, compleet te maken.

Initiatie                                                        5-6 jaar
1ste etappe                                                   6-7 jaar
2de etappe                                                    7-8 jaar
3de etappe (biecht)                                        8-9 jaar
4de etappe (Eerste Communie)                      9-10 jaar
5de etappe (CAVEVI 1)                                10-11 jaar
6de etappe (CAVEVI 2)                                11-12 jaar
7de etappe (CAVEVI 3)                                12-13 jaar
8ste etappe (prevormsel)                             13-14 jaar
9de etappe (1ste jaar van het vormsel)         14-15 jaar
10de etappe (2de jaar van het vormsel)        15-16 jaar

De jaren waarin men de Eerste Communie en het vormsel ontvangt, zijn over het algemeen de meest bezochte. Er is immers nog een zekere neiging van de kant van de ouders om hun kinderen rechtstreeks in te schrijven voor de leeftijd die overeenkomt met de etappe waarin zij de Eerste Communie of het vormsel kunnen ontvangen. Daarom onderstreept men het belang  alle voorgestelde jaren van de catechese te volgen om zo tot het ontvangen van het vormsel een organisch traject van christelijke vorming, dat zich parallel aan dat van het schooljaar ontwikkelt, volledig te maken.

Na het sacrament van het vormsel gaat de catechese voor allen verder in het dagelijks leven van de parochie en in het bijzonder in de trouw aan de dag van de Heer met de deelname aan de zondagsmis, een wezenlijk punt van het christelijk leven en dat van de parochie, waarop men in de verschillende etappes van de catechese en met de ouders zelf de nadruk moet leggen. Uit de deelname aan de eucharistie ontstaat de inzet voor de dienst: het geloof is leeg zonder werken. Daarom worden de jongeren die het vormsel hebben ontvangen, niet alleen uitgenodigd verder te gaan met de trouwe deelname aan de feestelijke eucharistieviering, samen te werken met de activiteiten van de parochie, zich verantwoordelijk te voelen voor hun Kerk door daarin een plaats in te nemen met het op zich nemen van een nuttige verplichting. Zij die dat willen, volgen derhalve de vorming die de parochie ieder jaar aanbiedt om catechist te zijn, lector, koorlid om te de liturgie te bezielen, medewerkers in de capillas en zo een rol te spelen om het eigen geloof een concrete vorm te geven en zich ten dienste van de Heer te stellen.

 


   

 

Emanuela Furlanetto

(Wordt vervolgd)

(Vertaald uit het Italiaans door Drs. H.M.G. Kretzers)

 
22/03/2019

 
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis