Italiano Español Nederlands Français
Home arrow Geschriften van Emilio Grasso arrow Artikelen arrow Maria, Dochter, Bruid en Moeder
Afdrukken Verzenden naar een vriend


Artikelen van Emilio Grasso

   

MARIA, DOCHTER, BRUID EN MOEDER

 

 

Wie leerling van de Heer wil zijn, moet als Maria zijn: Dochter, Bruid en Moeder van het Woord . Zij luistert, is Dochter van de Woord en door hieraan haar lichaam te geven wordt zij Bruid van het Woord om Moeder ervan te zijn.


 Het Woord deelt aan Maria de goddelijke natuur mee en Maria geeft aan het Woord de menselijke natuur. Het ‘moeder-bruid'-karakter van Maria wordt een fundamenteel principe van de mariologie. Zo doet zij op de meest innige wijze de verbintenis tussen Maria en Christus, waarmee zij in vrijheid heeft ingestemd, samensmelten met het goddelijk moederschap. Het belichten van dit aspect was de grote verdienste van de Duitse theoloog Matthias Joseph Scheeben (1835-1888). Hij zag Maria in deze bovennatuurlijke eenheid tegelijkertijd geestelijke Bruid van Christus en zijn Moeder in het vlees worden.

(Vgl. E. Grasso, Evangelizzare il futuro. Giovanni Paolo II ai giovani, ai poveri, ai consacrati, EMI, Bologna 1994, 109-110) 


Zeker, Maria is de Theotókos , de Moeder van God. Terwijl wij haar zien als Moeder, moeten wij niet vergeten dat zij Moeder is, omdat zij de Dochter van Sion is, die naar het Woord heeft geluisterd. Zij is geen Moeder zonder Dochter en Bruid van het Woord van God te zijn. Dit is van fundamenteel belang in bepaalde traditionele culturen die bij de vrouw alleen maar haar moeder zijn voor ogen houden. Haar als zodanig beschouwen zonder waarde te hechten aan haar dochter en bruid zijn schept misverstanden rond het beeld van de vrouw en de opvoeding van de jeugd.

De Kerkvaders hebben in Maria de bruid gezien van het Hooglied en hebben een gelijkwaardigheid vastgesteld tussen de Kerk, Maria en de ziel van iedere gelovige. Maria is Bruid, omdat zij haar hele leven heeft gegeven aan het Woord dat, aanhoord en overwogen, in haar vrucht heeft gedragen en Maria tot de Moeder van God en onze Moeder maakt.

Allen, niet alleen vrouwen, moeten ertoe komen Maria te zijn en uiteindelijk het Woord van God voortbrengen. De enige voor de mens mogelijke houding ten opzichte van God is de vrouwelijke ontvankelijkheid: de leegte worden die zich alleen maar door Hem laat vullen.

 

 Theotókos

Van het Grieks "Godbaarster". Deze titel, gegeven aan Maria en misschien al gebruikt ten tijde van Origenes (+ 185 ­ + 254) brengt het feit tot uitdrukking dat zij de mensgeworden Zoon van God voortbracht. Het precieze Latijnse equivalent is Deipara, maar men geeft het vaker weer met Dei Genitrix (Voortbrengster van God, Moeder van God). Het Concilie van Efese (431) veroordeelde Nestorius, die deze volkse titel ter discussie had gesteld, en verkondigde de legitimiteit van de titel Theotókos, daarmee de eenheid van de persoon van Christus benadrukkend. Maria werd niet de Moeder van een eenvoudige mens, maar van de Zoon van God die mens werd'.

(G. O'Collins - E.G. Farrugia, Dizionario sintetico di teologia,
Libreria Editrice Vaticana 1995, 390)


Emilio Grasso, Dochter, Bruid en Moeder van het Woord,
Uitgeverij Averbode Erasme nv, 2016, 51-52.


30/12/2017

 
 
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis