Italiano Español Nederlands Français
Home arrow Geschriften van Emilio Grasso arrow Artikelen arrow In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Afdrukken Verzenden naar een vriend

In de naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest

Drie-eenheid en de viering van de Eucharistie


 

De mis begint en eindigt met de uitdrukking 'In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest'. Anders gezegd: ze begint en eindigt met het binnengaan in het mysterie en het hart van de Drie-eenheid. Als wij het mysterie en het hart van de Drie-eenheid niet aanvaarden, ons daarin niet invoegen, zullen wij niet doordringen in het mysterie van de mis.

Een naam is iets belangrijks, omdat hij de werkelijkheid zelf weergeeft. In deze zin willen wij, wanneer wij zeggen 'In de naam' van God, verwijzen naar de werkelijkheid van God die één en drie-een is. Eén enige God in de gemeenschap van drie gelijke en verschillende Personen: verscheidenheid in eenheid, eenheid in verscheidenheid. De Vader en de Zoon, verschillende personen, hebben dezelfde Geest.

De Kerk wordt geboren uit de Drie-eenheid. Zij streeft naar de Drie-eenheid en vindt daarin haar plaats van oorsprong en haar vervulling.

Als wij de mis beginnen en eindigen met het leven van de Drie-eenheid, die mysterie van liefde is, moet ook ons leven en alles wat wij doen, beginnen bij de Drie-eenheid en daar eindigen. Zij is mysterie van eenheid in verscheidenheid en van verscheidenheid in eenheid, mysterie van liefde als zelfgave. Bij iedere werkzaamheid en in heel ons leven zijn wij geroepen deze eenheid in verscheidenheid en met respect voor iedere persoon tot stand te brengen. Het betreft geen uniformiteit, maar eenheid; geen scheiding, maar verscheidenheid.

Dit mysterie is de structuur van wat wij doen. Wij zijn geroepen in wat wij verwezenlijken, de eenheid onder elkaar tot stand te brengen zonder het verschil teniet te doen.

De Kerk wordt immers gevormd door mensen van iedere huidskleur, iedere cultuur en nationaliteit, die echter eenzelfde geloof belijden en beleven, eenzelfde hoop en liefde. In de eenheid van eenzelfde geloof zijn er ook verschillen in culturen, huidskleuren, volken en diensten.

Ieder heeft zijn taak en verantwoordelijkheid. Leken hebben de taak getuigenis af te leggen van het leven en het geloof op verschillende terreinen in de wereld: in het gezin, in de politiek, in het werk, in de cultuur enzovoort. De gewijde bedienaren hebben hun verantwoordelijkheid en hun taak binnen de Kerk om te handelen in de naam en de persoon van Jezus Priester, Profeet en Herder. Om deze taak te verrichten en de eigen verantwoordelijkheid op zich te nemen moeten zij zich aan het gebed en het bestuderen van Gods woord wijden, zodat zij met deskundigheid en gezag kunnen onderrichten en daarbij een consequent getuigenis van leven geven. Om dit te verwezenlijken moeten zij in de leer gaan bij Jezus en bij de grote traditie van de Kerk.

Emilio Grasso,  Van offer naar feest. De structuur van de mis
is de structuur van ons leven
, Uitgeverij Averbode, 2012, 19-20.


 

25/05/2018

 
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis