Italiano Español Nederlands Français
Home arrow Geschriften van Emilio Grasso arrow Artikelen arrow De innerlijke leegte van Maria: het Woord in stilte ontvangen
sito ufficiale

  ¡PAS OP! DEZE WEBSITE IS EEN ARCHIEF - KLIK HIER OM NAAR DE NIEUWE WEBSITE OVER TE GAAN

 
Afdrukken Verzenden naar een vriend

 

 

 

DE INNERLIJKE LEEGTE VAN MARIA:
HET WOORD IN STILTE ONTVANGEN

 

 

 

'De engel Gabriël werd van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazaret, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria' (Luc. 1, 26-27).

'In het begin was het Woord' (Joh. 1, 1). In het begin is er geen mens met zijn plannen, zijn aanroepingen, zijn gebeden, zijn gevoelens, zijn gevoeligheid en zijn manier van denken: aan het begin staat God met zijn vrij initiatief. Niet de mens zoekt God, maar God zoekt en roept de mens. De mens moet Hem antwoord weten te geven.

Geloven is niet het zoeken van de mens naar God, maar het antwoord van de mens aan God die hem roept.

Het geloof bestaat niet in het aanroepen van God:

'Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is' (Mat. 7, 21).

Wij roepen vaak de naam van God aan en denken dat Hij ver weg is; Hij is echter reeds aanwezig, Hij is dichtbij, maar wij kunnen Hem niet herkennen. Dat komt doordat wij vinden dat God zich aan ons moet laten zien in de 'kleding' die wij voor Hem hebben uitgekozen; met andere woorden, Hij zou moeten doen wat wij willen. Op die manier worden de rollen echter omgedraaid: dan is God niet degene die over ons oordeelt, maar zijn wij het die over Hem oordelen. Daarom mogen wij niet vergeten, ook al verrichten wij nog zoveel gebeden of al verwezenlijken we veel goede initiatieven, dat wij vóór alles antwoord moeten geven aan God die ons roept. Wij moeten daarom, wanneer Hij ons leven binnenkomt, naar Hem weten te luisteren en Hem weten te herkennen.

Hij is het die ons aan het zoeken is . God zoekt de mens en het heeft geen zin dat de mens zich probeert te verbergen om door Hem niet gezien te worden. God laat zich kennen wanneer Hij wil.

In het begin is het Woord; het is dus nodig een hart te hebben dat openstaat voor luisteren, een zuiver, nederig, eenvoudig, arm hart, dat vrij is van alle dingen, opdat God het kan vullen. Als wij andere rijkdommen hebben, kan God niet binnenkomen. Wij kunnen het Woord niet ontvangen, als wij zelf reeds onze plannen hebben, onze ideeën, onze intussen gevormde en onveranderlijke mentaliteit, waarin God ruimte moet zoeken.

Het luisteren naar en het ontvangen van Gods woord wijzen ons op een verandering die wij tot stand moeten brengen, en die erin bestaat de eerste plaats te geven aan God en niet aan onze verlangens.

Het leven van Maria herinnert ons aan haar belangrijkste activiteit: luisteren naar Gods woord. Er is geen christelijk leven zonder luisteren naar Gods woord; je kunt niet leven zonder relatie met de goddelijke bron, omdat het Woord het initiatief heeft.

Maria is degene die naar het Woord luistert en de dienstmaagd is van het Woord. Zij was wachtende: toen de engel aan haar verscheen om haar Gods plan te verkondigen, vond hij in Maria een absoluut leeg hart en een totale nederigheid, zonder enig verzet tegen de Woord van de Heer. Zij was volgens de heilige Johannes van het Kruis de contemplatieve stilte die het Woord heeft opgenomen:

'De Vader sprak slechts één woord. Dit woord was zijn Zoon. Hij spreekt het voortdurend in eeuwig stilzwijgen, en in stilte moet het door de ziel vernomen worden.'[1]

Dankzij deze houding van totale beschikbaarheid heeft de Maagd Maria een fundamentele rol in de heilsgeschiedenis verworven. Zij is als een wezenlijke schakel tussen hemel en aarde. Hoe belangrijk zij is, wordt alleen duidelijk wanneer wij ontdekken, hoe God de mens en het universum heeft willen scheppen en redden. Hij heeft als het ware afgezien van zijn almacht om de mens iedere macht te verlenen door hem geheugen, intelligentie, wil, vrijheid en verantwoordelijkheid te schenken.

God heeft niet gewild dat de menselijke wezens marionetten zouden zijn in zijn handen, Hij heeft hen vrij geschapen. Na de schepping blijft Hij de Almachtige, maar Hij eerbiedigt de vrijheid van de mens. Hij wil niets doen, Hij wil zelfs de mens niet redden, zonder zijn deelname, zijn vrijheid, zijn toestemming. God wordt nederig , arm en vraagt de mensen verlof om binnen te treden in hun leven, in de wereld. De heilsgeschiedenis is de geschiedenis van Gods eerbied voor de vrijheid van de mens.

Daarom zond God, toen de mensen zich door de zonde van Hem verwijderden, hun zijn profeten tot aan de dag waarop Hij als hoogste getuigenis van zijn oneindige liefde zijn Zoon zond. De Zoon van God kan, ook al is Hij zelf God, niet in de wereld binnentreden zonder toestemming van de mens.

Maria is de vrouw die de Zoon van God de mogelijkheid heeft gegeven om in de wereld binnen te komen door mens te worden. Zij is de stilte die het het Woord mogelijk heeft gemaakt te weerklinken.

Daarom verbindt de Kerk met de figuur van Jezus altijd die van zijn Moeder. Jezus had niet geboren kunnen worden als een vrouw, de kostbaarste vrucht van de aarde, Hem niet heel haar bereidheid zou hebben gegeven. De deuren van de aarde zouden gesloten zijn gebleven voor de Schepper van het universum.

In de schoot van Maria ontmoet God de aarde daar, waar de hemel geboren kan worden , waar het zaad zijn vrucht kan geven. God, die hemel en aarde niet kunnen bevatten, wordt kind in de schoot van dit meisje. Dit is een geloofsmysterie, het is iets waarin men alleen maar dankzij het geloof kan doordringen en dat onbegrijpelijk blijft voor het verstand van de mens door de beperkingen die het heeft.

Dit beeld van Maria, die de absolute leegte van zichzelf is, alleen maar gevuld met het Woord van God, haar enige rijkdom, laat ons begrijpen dat de authentieke eer aan Maria bewezen, erin bestaat zoals zij te veranderen in personen die alleen maar leven van het Woord. Daarom is het van fundamenteel belang ons geheel te wijden aan het luisteren naar het Woord.

Een authentieke Mariadevotie vertaalt zich in liefde voor Gods woord, dat zelfs het middelpunt moet worden van alles waarin de devotie van Gods volk tot uitdrukking komt.

Emilio GrassoMaria. Dochter, Bruid en Moeder van het Woord,
Averbode|Erasme, 2016, 14-18.
[1] Heilige Johannes van het Kruis, 2. Spreuken van licht en liefde, b. Voor andere Ongeschoeide Karmelietessen te Beas: Stippellijnen voor de liefde, 21, Heilige Johannes van het Kruis, Volledige werken. Uit het Spaans vertaald door Johannes a Cruce Peters OCD en J.A. Jacobs, Paus Brand, HilversumAnwerpen 1963, 1097.27/05/2019
 
Website van de missionaire Gemeenschap Redemptor hominis